Future-Fit

LD Fonde samarbejder med non-profit organisationen Future-Fit om at påvirke virksomheder i porteføljen til ansvarlighed i forhold til FN's 17 verdensmål.

Vi samarbejder med non-profit organisationen Future-Fit. Future-Fit har skabt et værktøj, som hjælper virksomheder med at identificere indsatsområder og flytte sig i den rigtige retning, når det gælder arbejdet med FN's verdensmål for bæredygtighed. Ved at øge opmærksomheden på Future-Fit og ved at stille målbare krav til bæredygtighed i samarbejdet med kapitalforvaltere, virksomheder og samarbejdspartnere søger LD Fonde at gøre en forskel.

Miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse har altid været en del af DNA’et hos LD Fonde. Men vi har savnet troværdige data om bæredygtighed. Virksomhederne har på sin side manglet et værktøj, som kunne skabe en systematik og en transparent ramme for deres selvevaluering og rapportering. Det er det, vi sammen med Future-Fit kan levere.

Om Future-Fit:
- Future-Fit Business Benchmark er et selvvurderingsværktøj, virksomheder kan bruge til at guide, måle og rapportere om reelle fremskridt.
- Future-Fits værktøj benyttes internationalt. I Danmark benyttes det bl.a. af Novo Nordisk, Ørsted og Mærsk.
- Både nystartede og globale virksomheder og investorer benytter Future-Fits værktøj.

Et værktøj til virksomheder - og til os selv

Samarbejdet med Future-Fit er et udtryk for LD Fondes ønske om at bidrage til, at alle de virksomheder, vi investerer i, har god selskabsledelse og udøver bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. Det gælder virksomheder i alle brancher, idet også produktion af sunde produkter kan have skadelig betydning for f.eks. miljøet. LD Fonde retter ikke kun blikket udad. Det er også et værktøj til at stille samme målbare krav til vores egen indsats for at være en bæredygtig virksomhed. Vi rapporterer derfor om de samme 23 områder, som vi ønsker, vores samarbejdspartnere skal rapportere om.

Pilotprojekt

Vi har igangsat et pilotprojekt, hvor vi via vores kapitalforvaltere tilbyder udvalgte virksomheder, vi investerer i, en ”startpakke” med meget konkrete værktøjer og konsulentbistand. Således bliver det håndgribeligt for virksomhederne at forpligte sig til at arbejde med Future-Fits værktøj og FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed.