LD-loven

I Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond fastlægges det, hvornår et medlem kan få sit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler udbetalt, og hvilke regler der gælder for overflytning af opsparingen til en anden pensionsforvalter.

Som hovedregel kan man tidligst få udbetalt sin LD-opsparing, når man fylder 60 år. LD-opsparingen udbetales som et engangsbeløb. Før udbetalingen fratrækkes en statsafgift, der er bestemt i pensionsbeskatningslovens § 14A.

Fra 2015 blev det muligt at omlægge opsparingen til en LD-aldersopsparing, som senere kan udbetales skatte- og afgiftsfrit. Det sker ved at fremrykke betalingen af afgiften efter pensionsbeskatningsloven. Medlemmerne opnår en skatterabat ved omlægningen. LD foretager omlægningen for medlemmerne, som dog har mulighed for at fravælge denne.

Der kommer af og til ændringer til LD-loven som følge af et ønske om at ensarte rammerne for den finansielle sektor. Ønsker man et komplet overblik over gældende lovgivning for LD, er det nødvendigt at søge i retsinformation.dk.