Udbud af pensionsserviceydelser

LD Fonde udbyder p.t. en aftale om pensionsydelser samt tre investeringsmandater. Læs mere her om udbud af aftalen om pensionsydelser.

Der er tale om levering af ydelser til understøttelse af LD Fondes pensionsforretning for medlemmerne i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Den udbudte aftale vedrører LD Fondes administration af ca. 560.000 medlemmer med en formue på ca. 37 mia. kr., som kommer fra indefrysningen af dyrtidsmidler i 1977-79. Aftalen berører dermed ikke forvaltningen af tilgodehavende feriemidler, som LD Fonde også varetager.

Den vindende tilbudsgiver bliver ansvarlig for at levere alle ydelser, der understøtter pensionsforretningen, herunder IT Infrastruktur og integrationen med andre samarbejdspartnere og fælles digitale systemer for offentlige enheder, som f.eks. nemkonto, nemID, CPR-registret, offentlig digital post mv. Ydelserne omfatter processer for bl.a. udbetaling, puljevalg, flytning, kontofremføring, skatterabat, puljeadministration mv. samt en webløsning med selvbetjeningsfaciliteter, der kan tilgås via ld.dk.

Procedure

Der er tale om et offentligt EU-udbud med de procesregler, der følger af udbudsloven. Tidsplanen fremgår af Udbudsbetingelserne. Tildeling af aftalen finder sted på baggrund af en evaluering af de konditionelle tilbud. Tildelingskriterierne fremgår af udbudsbetingelser og vejledning mv.

Information

Udbuddet er offentliggjort på TED contract notice 2019/S 126-303585.

Udbudsmateriale og vejledning findes på EU-supply.com, og enhver kommunikation skal gå via EU-supply.com.