Menu
Udskriv

Historien bag LD

Frem til starten af 1980erne fik mange lønmodtagere automatisk dyrtidsreguleret deres løn, hver gang prisniveauet steg. Reguleringen skulle kompensere for prisstigninger og sikre reallønnen.

Ved augustforliget i 1976 vedtog et bredt flertal af Folketinget, at hvis prisstigningerne udløste mere end en dyrtidsportion pr. halvår, skulle de ekstra dyrtidsportioner ikke udbetales som løn, men indefryses. Der blev således lagt en dæmper på lønudviklingen for at begrænse prisstigningerne.Der blev tale om to indefrosne dyrtidsportioner, som Staten i 1980 indsatte på 2,5 mio. individuelle lønmodtagerkonti.

LD blev etableret i 1980 for at forvalte de indefrosne beløb, som senere skulle komme den enkelte lønmodtager til gode som en pensionssum, når denne på et tidspunkt forlod arbejdsmarkedet.