Menu
Udskriv

LD-loven

I Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond fastlægges det, hvornår et medlem kan få sit indestående i LD udbetalt, og hvilke regler der gælder for overflytning af opsparingen til en anden pensionsforvalter.

Som hovedregel kan man tidligst få udbetalt sin LD-opsparing, når man fylder 60 år.

LD-opsparingen udbetales som et engangsbeløb. Før udbetalingen fratrækkes en statsafgift, der er bestemt i pensionsbeskatningslovens § 14A.

Fra 2015 blev det muligt at omlægge opsparingen til en LD-aldersopsparing, som senere kan udbetales skatte- og afgiftsfrit. Det sker ved at fremrykke betalingen af afgiften efter pensionsbeskatningsloven. Medlemmerne opnår en skatterabat ved omlægningen. LD foretager omlægningen for medlemmerne, som dog har mulighed for at fravælge denne.

Der kommer af og til ændringer til LD-loven som følge af et ønske om at ensarte rammerne for den finansielle sektor. Ønsker man et komplet overblik over gældende lovgivning for LD, er det nødvendigt at søge i retsinformation.dk.

Nedenfor finder du den seneste bekendtgørelse af lov om LD.

LD-loven, lovbekendtgørelse 1109 af 9. oktober 2014

Lovændring december 2014 om skatterabat i LD

Beskæftigelsesministeriet og finanstilsynet har udsted en række bekendtgørelser for LD.

Disse bekendtgørelser kan ses i Retsinformation og på Finanstilsynets hjemmeside: 

Finanstilsynets hjemmeside

Herunder finder du LDs vedtægter.

​​LDs vedtægter