Menu
Udskriv

LDs Bestyrelse

Sammensætningen af LDs bestyrelse fastlægges i Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestyrelsen udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 7 medlemmer, hvoraf 4 udpeges efter indstilling fra hovedorganisationerne for lønmodtagere, og 3 medlemmer udpeges direkte af ministeren. Der er p.t. en bestyrelsespost vakant.

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til loven med en formand valgt blandt de medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra organisationerne, og en næstformand valgt blandt de medlemmer, der udpeges direkte af beskæftigelsesministeren.

Bestyrelsen gennemfører årligt en bestyrelsesevaluering.

 

Lizette Risgaard

Lizette Risgaard, formand for LO.

Bestyrelsesformand i LD

Lizette Risgaard blev LO-formand i oktober 2015. Fra 2007 til 2015 var hun næstformand for LO med ansvar for bl.a. ansættelsesret, arbejdsmiljø og ligestilling. Ud over bestyrelsesposter i bl.a. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, ATP (bestyrelse og repræsentantskab), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, A/S A Pressen (bestyrelsesformand), Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat, Fonden LO-Skolen Helsingør (bestyrelsesformand), Forsikrings-Aktieselskabet Alka, Højstrupgaard A/S (bestyrelsesformand), Konventum A/S (bestyrelsesformand), Ulandssekretariatets Bestyrelse (bestyrelsesformand), DUI-LEG og VIRKE - Børn-hjælper-børn- Fonden, EFS Eksekutivkomité, IFS (vicepræsident), Nordens Fackliga Samorganisation og Højstrupgaars A/S, sidder Lizette Risgaard også i en række råd, bl.a. Det Økonomiske Råd og Forebyggelsesfonden.


Lizette Risgaard har været medlem af LDs bestyrelse siden 2007 og blev formand for LDs bestyrelse den 17. december 2015.


Ane Arnth Jensen

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør, FinansDanmark

Næstformand i bestyrelsen

Ane Arnth Jensen er viceadministrerende direktør for Finans Danmark, der er brancheorganisation for banker og realkreditinstitutter. Fra 2006 til udgangen af 2016 var hun direktør for Realkreditrådet. Hun har de senere år beskæftiget sig indgående med EU-reguleringen af banker og realkreditinstitutter, herunder bl.a. Basel-komiteens reformudspil og EU-kommissionens kapitalkrav og regler for kriseforebyggelse, som er afgørende for realkredittens fremtid.r 

Hun deltager aktivt i den offentlige debat om långivning til boligejere og udviklingen på realkreditmarkedet. Bestrider endvidere bestyrelsesposten i Freja Ejendomme A/S.

Ane Arnth Jensen har siddet i LDs bestyrelse siden 2005, og hun blev næstformand i 2013.

Arne Grevsen

Arne Grevsen, næstformand, LO

Bestyrelsesmedlem

Arne Grevsen blev i oktober 2015 1. næstformand i LO og en del af LOs ledelse. 

Arne Grevsen er uddannet frilandsgartner og speditør og hans faglige karriere begyndte for alvor i 1987, da han blev valgt til næstformand for Gartnernes Fagforening i Odense. 

Inden tilknytningen til LO var han formand for Den Grønne Gruppe i 3F, der organiserer ansatte inden for gartneri-, skov- og landbrug. Han varetager bestyrelsesposter i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, ATP (bestyrelse og repræsentantskab), Højstrupgård A/S og Højstrupfonden. Han er endvidere medlem af Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg vedr. EU-arbejdsret og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. 


Arne Grevsen indtrådte i LDs bestyrelse den 17. december 2015

Bente Sorgenfrey

Bente Sorgenfrey, formand FTF

Bestyrelsesmedlem

Bente Sorgenfrey blev formand for FTF i 2003. Inden tilknytningen til FTF var hun formand for BUPL (1994-2003) og institutionsleder (1993-1994).

Hun varetager bestyrelsesposter i ATP (bestyrelse og repræsentantskab), Nationalbanken (bestyrelse og repræsentantskab), Professionsøjskolen Sjælland (næstformand) og Ulandssekretariates Bestyrelse (næstformand). Hun er endvidere medlem af Det Økonomiske Råd, Beskæftigelsesrådet, Arbejdsmiljørådet, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Disruptionrådet og Danmarks Evalueringsinstitut.

Bente Sorgenfrey har været medlem af LDs bestyrelse siden 2000, og hun var næstformand frem til 2013.

Hans Arnum

Hans Arnum, direktør, Tryg Erhverv

Bestyrelsesmedlem

Hans Arnum har siden april 2018 været direktør i Tryg med ansvar for udvikling af erhvervsforretningen. Fra 2010 til foråret 2018 var han ansat i Nordea, hvor han varetog flere ledelsesstillinger, senest som bankdirektør for Commercial Banking Danmark. Inden da var han partner i McKinsey & Co.

Uddannet Master in Public Policy, Business & Government (Harvard University 1996) og Master in Public Administration (RUC 1997). 

Han sidder i bestyrelsen for Epinion og Teach First Danmark og har tidligere siddet i bestyrelsen for Nordea Liv & Pension. 

Hans Arnum indtræder i LDs bestyrelse i september 2018. 

 
Kirsten Smedegaard Andersen

Kirsten Smedegaard Andersen, professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Smedegaard Andersen har finansiel baggrund inden for kapitalforvaltning og venture investeringer. Hun har de senere år helliget sig bestyrelsesarbejde, blandt andet som formand for Movotec og Den Selvejende Institution Den Danske Sommerskole, næstformand i Elsass Fonden og bestyrelsesmedlem i Bodum Holding AG, The Scandinavian, Peter Bodum A/S, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Børne Astma Center. Hun blev cand. oecon. fra Aarhus Universitet i 1982 og fulgte Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute i 2011.

Kirsten Smedegaard Andersen indtrådte i LDs bestyrelse i oktober 2017.

 
Lars Qvistgaard

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Bestyrelsesmedlem

Lars Qvistgaard blev den 8. december 2015 valgt til formand for Akademikerne (AC) i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017. Han blev i 2017 genvalgt til en ny periode, der løber frem til den 31. december 2019.

Han er uddannet jurist og har en master i public governance. Siden 2008 formand for Djøf Offentlig og medlem af Djøfs bestyrelse og bestyrelsen i Akademikerne (AC). 

Derudover, sidder han i bestyrelsen for ATP (bestyrelse og repræsentantskab) og er næstformand i bestyrelsen for Lån & Spar Bank A/S. Endvidere er han også medlem af Det Økonomiske Råd og Arbejdsmiljørådet. 

Lars Qvistgaard indtrådte i LDs bestyrelse den 8. februar 2016.