Menu
Udskriv

LDs Bestyrelse

Sammensætningen af LDs bestyrelse fastlægges i Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestyrelsen udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 7 medlemmer, hvoraf 4 udpeges efter indstilling fra hovedorganisationerne for lønmodtagere, og 3 medlemmer udpeges direkte af ministeren.

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til loven med en formand valgt blandt de medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra organisationerne, og en næstformand valgt blandt de medlemmer, der udpeges direkte af beskæftigelsesministeren.

Bestyrelsen gennemfører årligt en bestyrelsesevaluering.

 

Lizette Risgaard

Lizette Risgaard, formand for LO.

Bestyrelsesformand i LD

Lizette Risgaard blev LO-formand i oktober 2015. Fra 2007 til 2015 var hun næstformand for LO med ansvar for bl.a. ansættelsesret, arbejdsmiljø og ligestilling. Ud over bestyrelsesposter i bl.a. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, ATP (bestyrelse og repræsentantskab), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forsikrings-Aktieselskabet Alka, DUI-LEG og VIRKE - Børn-hjælper-børn- Fonden, EFS Eksekutivkomité, IFS (vicepræsident), Nordens Fackliga Samorganisation og Højstrupgaars A/S, sidder Lizette Risgaard også i en række råd, bl.a. Miljøøkonomisk Råd, Arbejdsmiljørådet og Forebyggelsesfonden.


Lizette Risgaard har været medlem af LDs bestyrelse siden 2007 og blev formand for LDs bestyrelse den 17. december 2015.


Ane Arnth

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør, FinansDanmark

Næstformand i bestyrelsen

Ane Arnth Jensen er viceadministrerende direktør for FinansDanmark, der er brancheorganisation for banker og realkreditinstitutter. Fra 2006 til udgangen af 2016 var hun direktør for Realkreditrådet. Hun har de senere år beskæftiget sig indgående med EU-reguleringen af banker og realkreditinstitutter, herunder bl.a. Basel-komiteens reformudspil og EU-kommissionens kapitalkrav og regler for kriseforebyggelse, som er afgørende for realkredittens fremtid.r 

Hun deltager aktivt i den offentlige debat om långivning til boligejere og udviklingen på realkreditmarkedet. Bestrider endvidere bestyrelsesposten i Freja Ejendomme A/S.

Ane Arnth Jensen har siddet i LDs bestyrelse siden 2005, og hun blev næstformand i 2013.

Arne Grevsen

Arne Grevsen, næstformand, LO

Bestyrelsesmedlem

Arne Grevsen blev i oktober 2015 1. næstformand i LO og en del af LOs ledelse. 

Arne Grevsen er uddannet frilandsgartner og speditør og hans faglige karriere begyndte for alvor i 1987, da han blev valgt til næstformand for Gartnernes Fagforening i Odense. 

Inden tilknytningen til LO var han formand for Den Grønne Gruppe i 3F, der organiserer ansatte inden for gartneri-, skov- og landbrug. Han er bestyrelsesformand i A/S A-pressen og Avisen.dk ApS, og varetager bestyrelsesposter i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP (bestyrelse og repræsentantskab) og Højstrupgård A/S. Han er endvidere medlem af Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg vedr. EU-arbejdsret og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. 


Arne Grevsen indtrådte i LDs bestyrelse den 17. december 2015

Bente Sorgenfrey

Bente Sorgenfrey, formand FTF

Bestyrelsesmedlem

Bente Sorgenfrey blev formand for FTF i 2003. Inden tilknytningen til FTF var hun formand for BUPL (1994-2003) og institutionsleder (1993-1994).

Hun varetager bestyrelsesposter i ATP (bestyrelse og repræsentantskab), Nationalbanken (bestyrelse og repræsentantskab), Professionsøjskolen Sjælland (næstformand), Ulandssekretariates Bestyrelse (næstformand) og ETUC Steering and Executive Committee. Hun er endvidere medlem af Det økonomiske Råd, Beskæftigelsesrådet, Arbejdsmiljørådet og Danmarks Evalueringsinstitut.

Bente Sorgenfrey har været medlem af LDs bestyrelse siden 2000, og hun var næstformand frem til 2013.

Kirsten Smedegaard Andersen, priv foto

Kirsten Smedegaard Andersen, professionel bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Smedegaard Andersen har finansiel baggrund inden for kapital forvaltning og venture investeringer. Hun har de senere år helliget sig bestyrelsesarbejde, blandt andet som formand for Movotec, næstformand i Elsass Fonden og bestyrelsesmedlem i Bodum Holding AG, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Børne Astma Center. Hun blev cand. oecon. fra Aarhus Universitet i 1982 og fulgte Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute i 2011.


Kirsten Smedegaard Andersen indtrådte i LDs bestyrelse i oktober 2017.
 
Lars Qvistgaard

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Bestyrelsesmedlem

Lars Qvistgaard blev den 8. december 2015 valgt til formand for Akademikerne (AC) i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017.

Han er uddannet jurist og har en master i public governance. Siden 2008 formand for Djøf Offentlig og medlem af Djøfs bestyrelse og bestyrelsen i Akademikerne (AC). 

Derudover, sidder han i bestyrelsen for ATP (bestyrelse og repræsentantskab) og er næstformand i bestyrelsen for Lån & Spar Bank A/S. Lars Qvistgaard indtrådte i LDs bestyrelse den 8. februar 2016.

Torben M. Andersen

Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet

Bestyrelsesmedlem

Torben M. Andersen blev professor ved Institut for Økonomi ved Århus Universitet i 1986. Han beskæftiger sig primært med forskning inden for velfærdsstatens økonomi og er tilknyttet flere udenlandske forskningscentre.

Torben M. Andersen har på flere områder været centralt placeret som rådgiver for såvel den danske regering som regeringer i udlandet. Blandt andet som formand for velfærdskommissionen (2003-2006), formand for Det Økonomiske Råd (2001-2003), næstformand for Swedish Fiscal Policy Council (2007-2011) nedsat af den svenske regering, og aktuelt formand for Grønlands Økonomiske Råd. Han har endvidere været formand for ekspertgruppen om kravene til en basispension under Penge- og pensionspanelet.

Torben M. Andersen er bestyrelsesformand i Handelsvidenskab ApS og sidder i bestyrelsen i A/S Politiken Holding, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, Industriens Fond og Politiken-Fonden.

Torben M. Andersen har siddet i LDs bestyrelse siden 2010.