Menu
Udskriv

Medarbejdere

Direktion/Management

Dorrit Vanglo

Dorrit Vanglo

Direktør CEO dv@ld.dk »Blå bog Dorrit Vanglo
Dorrit Vanglo

Dorrit Vanglo

Direktør CEO dv@ld.dk
Luk Blå bog
Dorrit Vanglo
Født i 1956

Uddannelse
Cand. polit, Københavns Universitet 1984

Karriere
1984: Fuldmægtig i Finansministeriet
1986: Departementschefsekretær i Finansministeriet
1989: Porteføljemanager i LD
1999: Investeringschef i LD
2004: Vicedirektør i LD, fra 2005-2009 tillige direktør i Fondsmæglerselskabet LD Invest a/s.
2011: Direktør i LD (CEO)

Privat
Bor med sin mand på Østerbro, sammen har de tre voksne børn.

Bestyrelsesposter mv.
· Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU)   og Investeringsfonden for Østlandene (IØ).

· Udbetaling Danmark.

· Eksportkreditfonden.

· Komiteen for God Selskabsledelse og   Komiteen for God Fondsledelse.

· Investeringskomiteen, Velux-fondene,   primært bestående af Villum Fonden og Velux Fonden.

· Hedeselskabet (repræsentantskabet).

Anita Mechlenburg

Direktionssekretær Executive Assistant anm@ld.dk

Investering & Økonomi/Investment & Finance

Charlotte Mark

Finansdirektør Chief Financial Officer, CFO acm@ld.dk

Anita Mechlenburg

Direktionssekretær Executive Assistant anm@ld.dk

Investering & Risikostyring/Investment & Risk Management

CBC

Claus Buchwald Christjansen

Investeringschef CIO cbc@ld.dk
KFB

Kristoffer Fabricius Birch

Aktiechef Head of Equities kfb@ld.dk

Michael Steen

Chef for analyse og rapportering Head of Analysis and Reporting mst@ld.dk

Medlemmer & Kommunikation/ Member Administration & Communication

Else Nyvang

Medlemsdirektør Chief Client Officer, CCO ena@ld.dk
LV

Lis Verdier

Koordinator Coordinator lv@ld.dk
Gitte Shaughnessy

Gitte Shaughnessy

Specialkonsulent, Medlemsservice Member Services Manager gs@ld.dk
Arne Rasmussen

Arne Rasmussen

Seniorkonsulent Senior Consultant arr@ld.dk
TBF

Trine Bøje Forsby

Digital konsulent/PA Digital consultant tbf@ld.dk

Medlemsservice/Member services

Hannah_KMD

Medlemsservice

Medlemsservice Member services ldmedlem@ldmedlem.dk

Økonomi & Administration/Finance & Administration

foto mangler

John D. Møller

Økonomichef Head of Finance & Accounting jdm@ld.dk
Karin Korneliussen

Karin Korneliussen

Regnskabscontroller Controller kk@ld.dk