Menu
Udskriv

Ansvarlig investeringspraksis

LD forvalter betroede midler, og forvaltningen vil til enhver tid være underlagt den overordnede målsætning om at skabe det bedst mulige afkast under iagttagelse af risici.

Læs LDs politik for ansvarlig investeringspraksis

Den uploadede version af LDs politik for ansvarlig investeringspraksis er vedtaget af LDs bestyrelse den 20. december 2017.

Det er LDs politik at søge at påvirke selskabsledelserne til at afhjælpe eventuelt kritiserede forhold. Det er endvidere LDs krav, at dialogen med selskaberne foregår inden for strukturerede rammer med klare mål og tidsfrister for evaluering af, om selskabets ledelse udviser reel interesse for at ændre de kritiserede forhold. 

LD rapporterer om indsatser og resultater i årsrapporterne.

LDs årsrapporter

Aktivt ejerskab 2017