Menu
Udskriv

LD Vælger - strategi

Hovedparten af medlemmerne har opsparingen placeret i LD Vælger, som omfatter godt 90 procent af hele formuen i LD. LD Vælger er således LDs flagskib i forhold til medlemmerne, og aktivsammensætningen i denne portefølje er LDs primære ansvar.

LD arbejder ud fra 3 investeringsmålsætninger:

  • LD ønsker at sikre sine medlemmer det højest mulige afkast

LD har historisk præsteret høje afkast. Derfor har LDs medlemmer en berettiget forventning om, at det også fremover vil være tilfældet.
LD styrer efter at opnå det højest mulige afkast til sine medlemmer ved at sammensætte en strategisk portefølje med et højt forventet afkast.

  • Medlemmernes opsparing skal udvikle sig stabilt

Afkastet skal opnås med en rimelig grad af stabilitet, der udtrykker en balance mellem risikovillighed og betryggende sikkerhed. 
Stabilitet opnås ved at sprede risiko på tværs af flere aktivklasser.  

  • Udbetaling af medlemmernes opsparing skal ske effektivt

En stigende andel af LDs medlemmer er over 60 år og kan få udbetalt deres opsparing med få dages varsel. LD styrer derfor efter at sikre en passende likviditet i porteføljen for at kunne udbetale medlemmernes opsparing hurtigt og uden unødige kurstab. 
Likviditetsstyringen skal sikre, at udbetalingerne foretages med mindst mulig gene for tilbageværende medlemmer - også i perioder med forøgede udbetalinger.

Porteføljestyring

LDs bestyrelse fastlægger årligt de overordnede investeringsrammer for LD Vælger. Bestyrelsen har fastsat strammere rammer for LD Vælgers investeringer, end LD-loven kræver, for dermed at begrænse investeringsrisikoen.

Porteføljestyringen foretages ud fra rammer for eksponeringen mod de enkelte investeringsaktiver, inklusive de afledte finansielle instrumenter, der tilhører de respektive aktivklasser. Derudover er der fastsat rammer for rente- og valutakursrisici. For LDs mindre likvide investeringer er der opstillet rammer for den samlede eksponering.

Porteføljen forvaltes med mulighed for aktivt ejerskab og fokus på god selskabsledelse (corporate governance), særligt i selskaber, hvor ejerandelen er betydelig. LDs investeringer skal overholde politikkerne for ansvarlig investeringspraksis.