Menu
Udskriv

Puljer - strategi

Medlemmerne kan efter eget valg placere opsparingen i 11 forskellige puljer.

Strategi for puljer

LD står bag forvaltningen af LD Vælger og 5 andre aktie- og obligationspuljer. Hertil kommer 5 eksternt forvaltede puljer, hvor investeringsstrategien og porteføljeforvaltningen foreståes af danske investeringsforvaltningsselskaber. 

LDs bestyrelse fastsætter de overordnede investeringsrammer for de internt forvaltede puljer.

Enkelhed og "klassiske" værdipapirer

LDs overordnede strategi med fokus på enkelhed og gennemskuelighed gælder også for de internt forvaltede puljer. Der lægges således vægt på, at puljer, som udbydes til medlemmerne, har forståelige risikoprofiler og investeringsmønstre, og at puljeudbuddet er gennemskueligt for medlemmerne.