Menu
Udskriv

LD sender 10 mia. til statskassen

Finansministeriet har modtaget 10,2 mia. kr. ekstra fra LD i 2015.

Det er afgifter, som er betalt for at sikre medlemmerne en skatterabat ved at omlægge til en LD-aldersopsparing. Hertil kommer de ordinære afgifter ved udbetaling på 1 mia. kr. 
LD står dermed for totredjedele af skatteprovenuet fra skatterabat i kapitalpensionslignende ordninger i 2015.  
 
Fra april og frem til december 2015 har en meget stor gruppe på over 300.000 fået skatterabatten. Rabatten gives ved at nedsætte afgiften til staten fra normalt ca. 39,5 pct. til ca. 37 pct. Betingelsen er, at afgiften betales inden for bestemte tidsfrister. For den store gruppe udløber tidsfristen i december i år.  
 
Rabat til 300.000                
• I 2015 har over 300.000 medlemmer sparet tilsammen 740 mio. kr.  i afgift.

• Langt de fleste – nemlig 96 pct. fortsætter opsparingen i LD efter skatterabatten. De kan senere få beløbet med afkast udbetalt skattefrit.

• Kun knap 3 pct. har taget rabatten i forbindelse med udbetaling. 

• Under 1 pct. har sagt nej tak til rabatten og fortsat opsparingen på uændret vilkår. 

• Det vil sige, at 99 pct. har fået den økonomiske fordel ved skatterabatten. 

Lavere omkostninger
Den ekstra store afgift til staten i 2015 sætter et foreløbigt stop for formuevæksten i LD. Men eftersom udbetalingerne bliver lavere i de kommende år, ændrer det ikke væsentligt ved LDs fremtidsudsigter.   
 
Trods ekstraordinære omkostninger til at indføre de nye regler om skatterabat skærer LD en femtedel eller 20 pct. af medlemmernes administrationsbidrag, som lander på blot 0,08 procent om året. 
Det niveau forventer LD at holde de kommende 5 år. 
 
Flere rabatter i 2016
I modsætning til banker og pensionsselskaber fortsætter LD med skatterabatordningen i de kommende år. I takt med  at medlemmerne fylder 60 år, får de tilbudt skatterabatten. I 2016 forventes yderligere 36.000 at få ret til skatterabat.

Martin Jelani

Martin Jelani

Det er en dejlig og fin service, at LD tager sig af det praktiske, så jeg kan få skatterabatten