Menu
Udskriv

2014 bød på høje aktieafkast og plus i alle puljer

I det forgange år gav LD vælger, som omfatter over 90 procent af medlemmernes formue, en tilskrivning på 8,7 procent efter investeringsomkostninger. Det er et meget tilfredsstillende resultat set i lyset af puljens moderate risikoprofil.

LDs danske aktieinvesteringer gav et flot afkast på 20 procent, mens de globale aktier gav et afkast på 15,1 procent. De høje aktieafkast gavnede både medlemmerne i LD Vælger og medlemmerne i aktiepuljerne.

En stor del af formuen i LD Vælger er placeret i obligationer, som gav tilfredsstillende afkast i lyset af det meget lave renteniveau og den lave renterisiko. Alle puljer gav positive afkast i 2014. 

Tilskrevet afkast:


Puljer

Afkast 2014

Samlet afkast seneste 5 år.

LD Vælger

8,7% 45,5%

LD Danske Aktier

20,0% 102,4%

LD Globale Aktier

15,1% 82,7%

LD Miljø & Klima*

8,9% 48,5%

LD Korte Obligationer

1,4% 12,1%
LD Mixed Obligationer  3,8% 25,7%

 

Eksterne puljer

 

BankInvest Vælger

12,5% 52,7%

Danske Invest Vælger

6,5% 38,1%

Jyske Invest Vælger

9,8% 54,0%

Maj Invest Kontra

8,7% 23,5%

Nordea Invest Obligationer

3,7% 20,2%

*Det samlede afkast er beregnet fra 3. januar 2011, da puljen startede der.

Se afkast for 2015

Morningstar