Menu
Udskriv

Høje afkast i første kvartal i 2015

Med et tilskrevet afkast på 6,0 pct. i første kvartal er værdien af en fuldtidskonto i LD vælger vokset med godt 7.000 kr. til 134.000 kr. på kun 3 måneder. De danske aktier har givet store positive bidrag, men generelt har der været tale om positive afkast fra alle større investeringsområder.

Puljen LD Danske Aktier opnåede et afkast på 25,8 pct. i første kvartal. Det er mere end dobbelt så meget som resultaterne i LD Globale Aktier og LD Miljø & Klima. 

For obligationspuljerne er det tilfredsstillende at opnå positive om end lave afkast på 1-2 pct. 

LD Vælger og de eksterne puljer med blandede porteføljer med både aktier og obligationer har tilskrevet afkast på mellem 6,0 og 9,6 pct. Bank Invest Vælger placerer sig i toppen af denne gruppe. 

De høje aktieafkast og de store forskelle mellem puljernes afkast, skal ses i lyset af forskellene på puljernes risiko.

Puljernes placering i risikogrupper 

Puljernes afkast opdateres en gang dagligt.

Aktuelle tilskrevne afkast

Afkastet i de seneste kvartal og i tidligere år kan også ses her på ld.dk. Og det er muligt at sammenligne puljerne og at se udviklingen sammenholdt med den generelle markedsudvikling. 

LD Vælger

LD Danske Aktier

LD Globale Aktier

LD Miljø & Klima

LD Mixed Obligationer

LD Korte Obligationer

Bank Invest Vælger

Danske Invest Vælger

Jyske Invest Vælger

Maj Invest Kontra

Nordea Invest Obligationer