Menu
Udskriv

Flot resultat i 1. halvår 2015

LD opnåede et samlet afkast på 3 mia. kr.  svarende til et afkast på 5,7 pct.  i 1. halvår. Der blev opnået et højt aktieafkast på 16,2 pct., mens kredit- og obligationsporteføljerne tilsammen bidrog med 0,7 pct. 

For 600.000 medlemmer i LD Vælger blev afkastet på 4,9 pct., men gruppen må se sig slået af LDs 84.000 puljevælgere, der som helhed fik endnu højere afkast. Det gælder i særdeleshed 42.000 medlemmer med penge placeret i LD Danske Aktier. Puljen gav et afkast på 26,7 pct.   

Uventet stor formuevækst 
Medlemsformuen i LD rundede 56 mia. kr. og nåede dermed op på et niveau, der ikke er set siden 2007. I modsætning til andre pensionsselskaber får LD ikke nye penge fra medlemmerne. Så hos LD kommer formuevæksten alene af gode afkast og lave udbetalinger.    

I 1. halvår udbetalte LD 1,4 mia. kr. til 15.900 medlemmer. 300.000 medlemmer med ret til udbetaling venter nu på, at LD sørger for skatterabatten ved at fremrykke betalingen af afgiften til staten. Det vil ske i løbet af efteråret.  

LD rykker op på rangliste 
LDs 6 puljer omfattes af Morningstars faste rating af europæiske fonde, og resultatet lægges frem for medlemmerne på ld.dk.    

LD Vælger *) har gennem mange år ligget med en topplacering ofte blandt de bedste 10 pct. og ellers i den bedste tredjedel i en sammenligning, der omfatter 700 europæiske fonde.   

I juli har Morningstar sammenvægtet resultaterne på 3, 5 og 10 års sigt, og det har udløst en gennemsnitlig rating til LDs puljer på 4,2 ud af maksimalt 5,0 stjerner. Analyserne fra Morningstar viser, at LDs rykker op på ranglisten, når der ses på længere tidsperioder. Desuden ser det ud til, at LD relativt set klarer sig godt, når der er uro på markederne.   Halvårsrapporten LDs halvårsrapport vil være tilgængelig på ld.dk torsdag den 3. september 2015.   

*) Morningstars rating baserer sig på resultaterne af investeringer i børsnoterede værdipapirer, som udgør ca. 95 pct. af LD Vælger. 

Morningstar rating af LD

Halvårsrapport 2015