Menu
Udskriv

Hos LD får 99 procent skatterabat

Over 300.000 har ret til skatterabat i 2015. For de øvrige medlemmer kommer rabatten i de kommende år.

I løbet af efteråret får 300.000 medlemmer en skatterabat på 2,5 procent af opsparingen. Det er medlemmer, der var fyldt 60 år før den 1. april 2015. For at få rabatten skal de inden årets udgang have indbetalt den nedsatte afgift til staten. Rabatten gives som en nedsættelse af afgiften til staten, forudsat at afgiften indbetales inden for bestemte tidsfrister.

Langt de fleste overlader det til LD at sørge for, at de får rabatten. Hele 97 procent fortsætter opsparingen i LD efter, at LD har indbetalt den nedsatte afgift. Under 1 procent fravælger skatterabatten, og cirka 2 procent får rabatten i forbindelse med udbetaling.

Skatterabatten ændrer ikke på reglerne for udbetaling.

Medlemmer, der er fyldt 60 år efter den 1. april i 2015, vil få brev fra LD i starten af 2016 om skatterabatten. LD holder øje med tidsfristerne for medlemmerne.

I takt med at medlemmerne fylder 60 år eller af andre grunde bliver udbetalingsberettigede, får de ret til skatterabat. ​

Mere om skatterabat i LD 

Din LD-konto – brug nemID

Martin Jelani

Martin Jelani

Det er en dejlig og fin service, at LD tager sig af det praktiske, så jeg kan få skatterabatten