Menu
Udskriv

International pris til LDs investeringsteam

Ved en konference den 3. juni 2015 for nordiske pensionsfonde i Stockholm arrangeret af Institutional Investor blev LDs investeringsteam kåret som Fund Selection Team of the Year. 

Prisen blev tildelt LD efter afstemning blandt en lang række nordiske pensionsfonde, som en anerkendelse af LDs meget gennemsigtige, stringente og fair udvælgelsesproces ved valg af porteføljeforvaltere.

I 2013-14 sendte LD porteføljeforvaltningen af både aktie- og obligationsformuen ud i international konkurrence, og det er LDs håndtering af den proces, som nu har høstet anerkendelse.

”Jeg er beæret over, at LD på denne måde får et skulderklap fra vores kolleger i den nordiske pensionsbranche, hvor der er mange særdeles dygtige investeringsteams, som udvælger porteføljeforvaltere”, siger finansdirektør Lars Wallberg, som modtog prisen på LDs vegne.

BLC
Aktiechef Bente Anderskouv, Finansdirektør Lars Wallberg og Investeringschef Claus Buchwald Christjansen.

LD gennemførte en meget konkurrencepræget udvælgelsesproces, hvor over 300 porteføljeforvaltere fik tilsendt LDs krav til det enkelte investeringsmandat, som var meget detaljerede og ikke var til forhandling.

Ved på denne måde at stille meget klare krav og tilrettelægge en gennemskuelig udvælgelsesproces kunne LDs gennemføre udvælgelsesprocessen, således at LD medlemmer blev sikret en meget konkurrencedygtig forvaltning af deres opsparing i de ni mandater, LD havde udbudt.

”Ud over anerkendelsen fra vores kolleger har vi modtaget mange positive tilbagemeldinger fra porteføljeforvaltere, der værdsætter LDs tilgang, som er præget af klar kommunikation om vores krav og fremgangsmåde”, tilføjer Lars Wallberg.

Det blev i høj grad blev udenlandske investeringsrådgivere, der vandt konkurrencen om aktieinvesteringerne, mens de danske forvalterne trak de største strå i konkurrencen om obligationsinvesteringerne.

LDs porteføljeforvaltere

MST nyhed
Chefkonsulent Michael Steen har stået for den overordnede projektledelse af alle udbud og udvælgelsesprocesser inden for porteføljemanagement.

Læs i øvrigt:

Nye forvaltere af LDs 20 mia. i obligationsformue

Øget kvalitet i global investeringsliga