Menu
Udskriv

Resultatet for 2014 oversteg forventningerne

Med et afkast i LD Vælger på 8,7 procent er formuen igen vokset markant i LD – trods udbetalinger til medlemmerne på 2,5 mia. Et rigtig godt resultat, siger direktør Dorrit Vanglo.


Af journalist Anette Hammeken

Et sprudlende dansk aktiemarked var i 2014 med til at sikre, at LDs medlemmer fortsat kan se deres opsparinger vokse ganske betragteligt. Afkastet var med 8,7 procent mere end det dobbelte af, hvad man kunne forvente i markedet – og omkostningerne ligger fortsat på et absolut minimum.

”Det er et rigtig godt resultat, som vi er meget tilfredse med – både set i lyset af den beskedne vækst i økonomien og den meget lave inflation. Vores afkast giver virkelig medlemmerne en reel forøgelse af deres opsparings værdi og købekraft, og det er vi meget glade for”, siger LDs direktør Dorrit Vanglo.

Vækst i USA har sat ekstra turbo på afkastet

Det var ikke kun kursstigningerne på aktier, der bidrog til væksten i 2014. Rentefaldet hen over året gjorde nemlig også både obligationer og virksomhedsobligationer til gode investeringer med pæne kursgevinster.

”Vi har haft positive afkast i samtlige puljer, og ser vi ud over landets grænser, var det især investeringerne i USA, der gav flotte resultater. Det går virkelig godt derovre, og det har stor betydning – også for 2015 - da det jo er USA, der skal trække verdensøkonomien i gang. Den styrkede dollar betyder samtidig, at varer produceret i Europa bliver forholdsmæssigt billigere, så det er med til at styrke vores konkurrenceevne – og kan være med til at sætte mere skub i økonomien i Europa”, fastslår Dorrit Vanglo.

Formuen er steget – trods udbetalinger

I forhold til konkurrenterne ligger LD i den pæne ende af afkastskalaen samtidig med, at LD har bevaret en middel til lav risikoprofil. Og det er præcis, hvor LD gerne vil ligge, så medlemmerne kan være sikre på, at deres opsparing er intakt, når den engang skal udbetales.

Formuen er i 2014 vokset med 1,2 mia. til 54,6 mia. kroner – efter udbetalinger til medlemmerne på 2,5 mia. kroner. Et medlem med LD Vælger, der var fuldtidsbeskæftiget, da beløbet blev indbetalt, har i dag en opsparing på mere end 125.000 kroner. Eller sagt med andre ord: Medlemmets indbetaling er blevet omkring 30 gange større på næsten lige så mange år. Og selv om antallet af medlemmer, der kan få opsparingen udbetalt, er stigende, så faldt antallet af udbetalinger i 2014.

”For mange medlemmer er det blevet så stor en sum, at beløbet ikke bare indgår i husholdningen, hvis det bliver udbetalt. Det skal bruges til noget særligt, fordi det er en sum, der rummer muligheder. Det ser vi også afspejlet ved, at 60 procent af de 65-årige medlemmer har valgt at lade opsparingen stå, så den kan vokse sig endnu større, inden de skal bruge den”, siger Dorrit Vanglo.

Omkostningerne holdes fortsat nede

Også på omkostningerne er LD yderst konkurrencedygtig. Det koster fortsat kun 100 kr. om året i administration at have sin opsparing i LD – langt mindre end hos konkurrenterne. Og det beløb agter Dorrit Vanglo at holde i skak.

”Vi er kun 15 ansatte i LD, og vi har en stram styring af vores leverandører, hvor omkostningerne falder, når formuen og antallet af medlemmer falder. Vi har en stærk ambition om, at i det øjeblik, vi ikke kan tilbyde medlemmerne en attraktiv opsparing, så lukker vi. Men med den investeringsstrategi og omkostningsmodel, vi har, er jeg overbevist om, at – selv om vi er mindre – så er vi stadig stærke, når vi skriver 2020”, siger Dorrit Vanglo.

Styr på skatterabatten 

Regeringen besluttede i 2014, at LD skal være omfattet af den pensionspakke, der giver mulighed for at få en skatterabat på opsparingen på 2,5 procent, så der kun skal betales cirka 37 procent i stedet for cirka 39,5 procent i skat af LD-opsparingen. Kravet er, at skatten bliver betalt inden et år efter, at medlemmet er fyldt 60 år. Så fremover er det medlemmets skattefrie beløb, der står i LD – og på de opgørelser, medlemmerne ser.

”Skatterabatten er en fordel for langt de fleste. Den eneste ulempe er, at man efter beskatningen ikke kan vælge at flytte sin opsparing til en anden pensionsordning, der ikke er betalt skat af. For man kan ikke blande beskattede og ubeskattede midler. Men det er meget få af vores medlemmer, der indtil nu har valgt at gøre det. Vi vil arbejde efter, at det procentvise afkast fremover bliver lige så godt, som det hidtil har været - så min anbefaling til medlemmerne er, at de tager imod rabatten – og fortsætter uændret med de planer, de har for deres opsparing”, siger Dorrit Vanglo.

Medlemmerne får rabatten automatisk

Hvis medlemmerne gerne vil have skatterabatten, skal de ingenting foretage sig – LD sørger automatisk for, at betale skatten af opsparingen – og så kører den videre som før under navnet LD-aldersopsparing. Hvis man derimod ikke vil have skattefordelen, skal man enten kontakte LD eller give besked via LDs hjemmeside – så kører den ubeskattede opsparing videre under navnet LD-opsparing. Men der er ikke mulighed for at fortryde og få skattefordelen, når medlemmet først har passeret de gældende tidsfrister, som LD informerer den enkelte om.   

”Der er skattefordel til alle – også selv om man først bliver 60 år om fem år eller mere. For lovforslaget er vedtaget og gælder tidsubegrænset for alle med en opsparing i LD. Så ingen skal være nervøse for at gå glip af muligheden”, siger Dorrit Vanglo.

LDs strategi uændret

For LD betyder skatterabatten, at der i 2015 skal realiseres et beløb til betaling af skatten for op mod 300.000 medlemmer. Det vil reducere formuen med op mod 15 mia. kr. Men der er stadig cirka 40 mia. kr. i opsparing, så investeringsstrategien bevares intakt, og der vil ikke være begrænsninger i investeringsmulighederne i forhold til tidligere.

”I de sidste mange år har vi jo netop planlagt efter at kunne arbejde uændret med en mindre formue – så det er vi helt klar til”, fastslår Dorrit Vanglo.     

Læs mere om skatterabatten

Du kan læse mere om regeringens pensionspakke og skatterabatten her