Menu
Udskriv

Skat trak 10 mia. kr. fra formuen

Investeringsafkastet på 3,3 mia. kr. udlignede de samlede udbetalinger på 2,8 mia. kr. 2015, og ville dermed have betydet en fortsættelse af de seneste års stabile formueudvikling, hvis ikke nye skatteregler havde udløst en ekstraordinær betaling på 10,1 mia. kr. til Skat. 

Nye regler om skatterabat gav i  2015 mere end 300.000 LD-medlemmer ret til en skatterabat på betingelse af, at afgiften til staten blev indbetalt inden årets udgang. I de kommende år vil samme mulighed blive tilbudt de resterende medlemmer i takt med, at de bliver udbetalingsberettigede. 
 
Rabatten betyder, at medlemmerne i sidste ende får 4 pct. mere udbetalt, end de ellers ville have fået. Hele 97  pct. valgte at fortsætte opsparingen, efter at rabatten var sikret, mens 2 pct. fik rabatten i forbindelse med udbetaling. Knap 1 pct. sagde nej tak til rabatten. 

Opgjort pr. 31.12.2015 havde 310.000 medlemmer fået samlede skattebesparelser på 740 mio. kr., men beløbet ændrer sig i takt med opsparingens udvikling, og rabatten tilbydes løbende flere medlemmer.   

”Det var krævende at få de nye skatteregler på plads, men det blev en succes. Medlemmerne har haft tillid til vores anbefaling og samarbejdspartnerne har sammen med os kunnet løfte både de tekniske og de finansielle opgaver”, siger LDs direktør Dorrit Vanglo  

En betydelig styrkelse af opsparingen
LDs samlede investeringsafkast blev på 6,5 pct. 
Den meget store medlemsgruppe i LD Vælger fik et afkast på 5,4 pct. efter investeringsomkostninger. Det gav en nettoforhøjelse af opsparingen på 4,4 pct. efter skat og omkostninger. LD Vælger rummer 88 pct. af medlemmerne.
 
Medlemmer med individuelle puljevalg opnåede særdeles høje afkast og i denne gruppe, som udgør knap 12 pct. af medlemsskaren, blev opsparingens værdi forhøjet med i gennemsnit netto 11,3 pct. efter omkostninger og pensionsafkastskat. 
  
”Jeg synes godt, at vi kan være tilfredse med resultatet for 2015 i betragtning af det lave renteniveau, som faldt yderligere i 2015. Det betød, at obligationsbeholdningerne kun gav meget begrænsede bidrag til afkastet, siger Dorrit Vanglo.

Stort merafkast på aktier
Efter investeringsomkostninger gav de børsnoterede aktier et afkast på hele 17,1 pct. i LD Vælger. Det meget positive resultat skyldes i ligeså høj grad en aktiv forvaltning som den generelle udvikling på aktiemarkederne. Obligationsinvesteringerne bidrog med 0,7 pct., hvilket var markant bedre end den generelle markedsudvikling, der udviste et tab på 0,1 pct. i en tilsvarende portefølje. Bidraget fra kreditporteføljen var på blot 0,1 pct.  
 
LD Vælgers børsnoterede investeringer er samlet i Kapitalforeningen LD Aktier & Obligationer, som Morningstar løbende rater op mod ca. 600 tilsvarende europæiske fonde med moderat risiko. 
Ved årsskiftet 2015 gav resultaterne LD Aktier & Obligationer en placering i den bedst performende fjerdedel i en dansk sammenligning på europæisk plan, og det giver LD en plads i den bedste kategori med 5 stjerner i Morningsstars Rating® af resultater på 3, 5 og 10 års sigt.   
 
Alene i LD Vælger blev der tale om et merafkast på 1,1 mia. kr. ud over det, der kunne tilskrives den generelle markedsudvikling for en portefølje, der som LD Vælger investeres med en moderat til lav risiko. Godt og vel halvdelen af merafkastet kom fra LDs interne fordeling af investeringerne mellem de forskellige aktivområder, mens den anden halvdel blev skabt af de danske og internationale investeringsrådgivere, som LD har valgt.

Overblik​ over afkast i 2015

Aktuelle afkast

LDs årsrapport for 2015 offentliggøres den 26. februar.   


Martin Jelani

Martin Jelani

Det er en dejlig og fin service, at LD tager sig af det praktiske, så jeg kan få skatterabatten