Menu
Udskriv

Aktivt ejerskab gav flere kvinder i bestyrelsen

LD har gennem de seneste år været i dialog med flere bestyrelser om behovet for at øge diversiteten i bestyrelsessammensætningen i danske selskaber. Det har givet resultater, og vi har i år set flere kvinder blive indvalgt i bestyrelserne.  

Danske børsnoterede selskaber har generelt en høj standard med hensyn til at efterleve anbefalingerne fra Komitéen for God selskabsledelse, men der er stadig relevante emner at rejse ved generalforsamlingerne. Det gælder bl.a. arbejdet med at øge diversiteten i bestyrelsessammensætningen, både med flere kvinder og flere udlændinge. Også andre emner har indgået i dialogen med bestyrelserne, herunder bl.a. aktionærrettigheder ved bemyndigelse til kapitaludvidelser og kapitalforhold samt løn- og incitamentsprogrammer for direktion og bestyrelse. Dialogen har flere gange ført til præciseringer og justeringer ved generalforsamlingerne. 

LD har stemt på udvalgte udenlandske selskabers generalforsamlinger, hvor lønpakkerne har været et vigtigt emne. Her har LD prioriteret stemmeafgivelse i selskaber, hvor det var vigtigt at markere en kritik over for ledelsens politik.   

Aktivt ejerskab i 2016