Menu
Udskriv

Turbulent dansk aktiemarked i 2016

2016 har været et turbulent år for danske aktier, hvilket ses på afkastet i LD Danske Aktier. Men over en længere periode har de danske aktier givet meget høje afkast.

Det danske aktiemarked har i de seneste år leveret afkast blandt de bedste aktiemarkeder i verden, men i 2016 har de største danske virksomheder desværre klaret sig dårligere.

Puljen LD Danske Aktier investerer primært i aktier i OMXC20-indekset, som omfatter de største virksomheder på fondsbørsen i København. Eksempelvis vejer Novo Nordisk og Danske Bank tungt i aktieindekset OMXC20, hvorfor ændringer i virksomhedernes kurser har meget stor indflydelse på, hvor godt eller dårligt det danske aktiemarked klarer sig. 

Investering i danske aktier
Novo Nordisk, der i slutningen af juli 2016 stadig var det største selskab i det danske OMXC20- indeks, er faldet med ca. 40% fra toppen til bunden i år. Det skyldes et hårdt prispres i USA. Det er et voldsomt kurstab på få måneder, men ser man længere tilbage, så er Novo Nordisk steget med over 80 pct. siden staten af 2012, på trods af faldet i 2016. 

Ifølge LDs aktiechef Kristoffer Fabricius Birch, skal man være opmærksom på følgende ved investering i danske aktier:

”Når der investeres i danske aktier, skal man huske på, at nogle få store selskaber fylder meget i det samlede billede – og det kan der være både fordele og ulemper ved”. 

Hvis eksempelvis aktien for Novo Nordisk stiger meget, som det var tilfældet fra 2012 til 2015, bliver aktiens bidrag til det samlede afkast også stort og der opnås et højt afkast. Omvendt, hvis Novo aktien har et dårligt år påvirker det hele porteføljens afkast, hvilket har været tilfældet for 2016. 

Globale aktier
Hos LD kan medlemmer placere deres opsparing i aktier på en nem og billig måde. Mange foretrækker de danske aktier, men man kan også vælge en global aktiepulje – LD Globale Aktier. Selv meget store internationale selskaber kan kun påvirke afkastet LD Globale Aktier meget lidt. Til gengæld vil generelle tendenser og stemninger på markederne slå igennem og påvirke afkastet.

Tabellen nedenfor viser, hvor forskelligt det danske og de globale aktiemarkeder kan udvikle sig i løbet af en periode på fem år. 

 
  2012 2013 2014 2015 2016 Samlet siden 2012
Danske aktier (OMXC20CG) 24,5%  34,4% 19,8% 31,5% -4,8% 151,2%
Globale aktier (MSCIWORLD) 14,2% 21,2%  19,4% 10,6% 7,3%  96,1%
                                                   

Udviklingen på aktiemarkederne – både de danske og de globale - har også betydning for LD Vælger. Men aktierne er ikke ene om at påvirke afkastet, for LD Vælger investerer også i forskellige typer af obligationer. Det giver et mere stabilt afkast, men over en længere periode forventes afkastet til gengæld at være mindre end i en ren aktieportefølje.  

Aktuelle afkast