Menu
Udskriv

Dorrit Vanglo - 60 år

Dorrit Vanglo: "Vi lever længere og længere - og det gør Lønmodtagernes Dyrtidsfond også"

Med Dorrit Vanglo i spidsen er medlemmernes tillid genvundet i en sådan grad, at 4 ud af 5 venter med at tage pengene ud, selv om de kunne. Stadig flere fortsætter opsparingen efter de er fyldt 70 år.

Dorrit baggrund

Direktør Dorrit Vanglo

LD får ikke nye penge ind, og derfor er det at skrumpe et grundvilkår. Opgaven er at skabe så gode resultater, at medlemmerne er bedre tjent med at have opsparingen i LD, end at trække den over på en opsparing i banken eller hos pensionsselskabet. 

”Min største udfordring er at fortsætte udviklingen af LDs organisation, der skal være lille, smidig og kompetent. Medarbejderne skal befinde sig godt med, at deres nærmeste sparringspart findes uden for huset hos en af vores samarbejdspartnere, ” siger Dorrit Vanglo.

LD er en hel anden organisation i dag end for 10 år siden. Vi har tætte samarbejdsrelationer til investeringsrådgivere i USA og Europa. Til gengæld er vi mindre nede i værktøjskassen. LDs egen organisation arbejder på det taktiske og det strategiske niveau.

Dorrit Vanglo var strategen, der banede vejen for en kommercialisering af LDs investeringsorganisation og den første store slankning af LD. LD fik i 2003 lovhjemmel til at skabe en fondsmæglervirksomhed med eksterne investorer, og mulighed for at sælge rådgivning til andre end LD.    

LD opnåede en ganske flot gevinst ved at sælge fondsmæglerselskabet i 2011 - 2012. 

”Det er meget tilfredsstillende, at LD opnåede en kapitalgevinst ved at omdanne sin egen organisation. Det var en rigtig disposition at sælge”, siger Dorrit Vanglo.

Giga og andre små sager
Det var Dorrit Vanglo der i 2000 kunne sætte næsten 1 mia. kr. ind på LDs konto efter salget af Giga til amerikanske Intel. Investeringen gav LD et afkast på knap en 1 mia. kr. 

Dorrit Vanglo var i flere år investeringschef med ansvar for investeringer i ikke-børsnoterede virksomheder, og flere af de gamle sager har bidraget med positive afkast helt frem til 2015. I 2006 flyttede LD investeringerne i ikke-børsnoterede selskaber og i små børsnoterede selskaber over i kapitalfonden LD Equity 1, og eksterne investorer blev inviteret ombord.  LDs afkast på LD Equity 1 er på 1,8 mia. kr. svarende til en forrentning siden 2006 på mere end 21 pct. årligt frem til 2015. 

Store beløb er kilde til kritik
Dorrit Vanglo møder offentlig kritik af investeringssager eller forretningsmæssige dispositioner med åbenhed. 

I slutningen af 90’erne var LD en af få pensionsvirksomheder til at samarbejde med iværksættere, virksomhedsejere og erhvervsfonde om at finansiere vækst i danske virksomheder. I dag er alle pensionsselskaber med i sådan noget gennem kapitalfonde.

”Når det gik galt kunne kritikken være ganske hård. Men vi nød også en vis respekt for vores risikovillighed”, forklarer Dorrit Vanglo. 
Dorrit Vanglo har ofte stået på mål, når kritikken ramte LD. LD opererer på et kommercielt og konkurrencepræget finansielt marked, og det kan potentielt skabe usikkerhed i forhold til principperne for offentlig forvaltning.

”Det ligger mig meget på sinde, at der hos tilsynsmyndigheder og lovgiver er tillid til LD. Det er for mig personligt meget tilfredsstillende, at den måde vi i dag arbejder på, opfylder de krav, der fra Finanstilsynet og Beskæftigelsesministeriet stilles til os,” siger Dorrit Vanglo.