Menu
Udskriv

Finanstilsynets redegørelse

Finanstilsynet var i marts 2016 på inspektion i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

På inspektionen blev LDs væsentlige områder gennemgået med fokus på de områder, som har den største risiko. Inspektionen omfattede bestyrelsens og direktionens arbejdsopgaver, investeringsområdet, risikostyring og outsourcing.

Sammenfatning og risikovurdering 
LD er en selvejende institution, som blev oprettet ved lov i 1980 med det formål at administrere indbetalte dyrtidsportioner, der blev indefrosset i en periode fra 1977 til 1979. 

De midler, som er indbetalt til LD, kan betragtes som en opsparing med en engangsudbetaling, hvor der ikke er tilknyttet en garanti for forrentningen. Medlemmerne har mulighed for at placere deres opsparing i 11 forskellige puljer. LD har outsourcet væsentlige områder af driften. 

LD havde ultimo 2015 684.000 medlemmer og en formue på 44 mia. kr. Medlemmerne kan selv vælge tidspunktet for at få opsparingen udbetalt, dog tidligst når de er 60 år. Over 47 pct. af medlemmerne er i dag udbetalingsberettigede. I 2023 vil alle medlemmer være udbetalings-berettigede. 

Finanstilsynet vurderede, at LD har stort fokus på de krav til likviditeten af investeringsporteføljen, der følger af medlemmernes valgfrihed i forhold til udbetalingstidspunkt. 

Finanstilsynet fandt det endvidere positivt, at LD arbejder på et styrke mulighederne for at måle og styre risiciene i investeringsporteføljerne, herunder gennem et samarbejde med en ekstern part.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.

Se Finanstilsynests redegørelse som pdf

LDs kommentarer 
LD-direktør Dorrit Vanglo er meget tilfreds med resultatet, som ikke kunne være bedre. "Det bestyrker os i at vores forretningsmodel er den rigtige for LD. Vi har indrettet os på, at få det bedst mulige ud af outsourcing uden at miste den overordnede ledelse og styring. Finanstilsynets vurdering er samtidig en anerkendelse af, at vi har valgt samarbejdspartnere, som også er underlagt selvstændigt tilsyn, og som er meget kompentente på deres felter." 

Det fremgår af redegørelsen, at Finanstilsynet finder det positivt, at LD arbejder på at styrke mulighederne for at måle og styre risiciene i investeringsporteføljerne. Dette henviser til LDs forberedelse af implementeringen af nye regler, hvor de lovfastsatte rammer for investeringsporteføljen udgår og bliver erstattet af nye krav til LDs ledelse om at styre efter klare risikomål. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2016. 

Finanstilsynet noterer også, at LD har fokus på likviditeten i investeringsporteføljen.

"For LD er det en del af den daglige forretning, at en meget stor gruppe medlemmer til enhver tid kan hæve opsparingen. Det krav skal vi kunne indfri, samtidig med at vi også skal give et attraktivt afkast. Vi er meget optaget af at afbalancere risiciene. Det gælder også for nye investeringsområder, hvor vi altid ser os godt for og vælger samarbejdspartnere med stort omhu", siger Dorrit Vanglo.