Menu
Udskriv

Fokus på klimaet i populær LD-pulje

LD Miljø & Klima har længe været en populær investeringspulje blandt LDs medlemmer. Aktuelt er der investeret 1,2 mia. kr. i miljø- og klimaaktier, som kendetegnes ved udelukkende at bestå af investeringer i børsnoterede aktier udstedt af virksomheder, der har miljø- og klimarigtige løsninger og produkter, som en del af deres forretningsområde. 

Lige siden 2000 har LDs medlemmer haft mulighed for at vælge en miljø-pulje, og medlemmerne har været trofaste over for investeringsområdet. I 2011 blev investeringsstrategien lagt om til at have et større fokus på klima og på større selskaber, hvilket betød oprettelse af investeringspuljen: LD Miljø & Klima.

Investeringspuljen LD Miljø & Klima
For at virksomheder kan indgå i investeringsuniverset skal minimum 20 pct. af omsætningen komme fra produkter, der har en positiv påvirkning på miljøet. Der er størst vægt på industri- og forsyningsbranchen, der er bl.a. tale om virksomheder, der arbejder med energibesparende løsninger, genbrug af affald og vedvarende energi. Der er ingen finansaktier i puljen.

Klimaforandringer – en del af LDs investeringsstrategi
Det er LDs vurdering, at efterspørgslen på klimafonde er stigende. Klima- og miljøfonde har et smalt fokus, hvilket medfører en højere risiko sammenlignet med investeringer bredt i globale aktier.

”I LD vurderer vi løbende, hvor vi synes det er interessant at investere, og deri indgår naturligvis også miljø- og klimainvesteringer siger aktiechef Bente Anderskouv. Og hun tilføjer: ”Vi kan jo se, at klimaforandringer har medført og medfører øget fokus og efterspørgsel på bl.a. energieffektivisering og vedvarende energi. Man kan sige, at tiden er i høj grad med os, også i relation til de politiske udmeldinger i forbindelse med det seneste klimatopmøde COP21 i Paris i december 2015”. 

På COP21 forpligtede verdens lande sig til, at temperaturstigningen ikke må blive mere end 1,5 grader, hvilket ifølge Bente ”i høj grad er afgørende i forhold til offentlige og private investorers fokus på, at foretage yderligere investeringer i virksomheder, der producerer miljø- og klimarigtige løsninger”. 

Yderligere 750 mio. kr. 
LDs aktiechef Bente Anderskouv: ”LD har øget investeringerne inden for miljø og klima med 750 mio. kr., og sammen med medlemmernes individuelle puljevalg giver det en samlet investering på 1,2 mia. kr. Det gør vi, fordi vores investeringsforvaltere (Impax) har en attraktiv investeringsstrategi. Det er LDs vurdering, at i forhold til den politiske agenda er det et område - der nu og på længere sigt - kommer til at fylde mere og mere i investeringsstrategierne på aktieområdet. Sidst, men ikke mindst, glæder det os, at medlemmerne - på det individuelle plan -  fastholder at investere i LD Miljø & Klima”.

Det er LDs opfattelse, at investeringer i miljø og klima kan få en længerevarende betydning for de finansielle markeder. 

Se de aktuelle afkast for LD Miljø & Klima