Menu
Udskriv

Kirstein: LD leverer høje risikojusterede afkast

Både på langt og kort sigt leverer LD Vælger høje risikojusterede afkast. Det er særligt på den lange tidshorisont, at LD Vælger placerer sig i toppen af referencegruppen. Det når Kirstein A/S frem til i en analyse af afkast og risiko i en 10-årig periode.  

Kirstein A/S som er et uafhængigt analysebureau inden for pension og investering, har endnu engang fremlagt deres årlige analyse af LD Vælgers afkast, risiko og omkostninger. LD Vælger sammenlignes med pensionsprodukter fra en repræsentativ referencegruppe. Referencegruppen omfatter en lang række pensionsprodukter fra forskellige selskaber. LD Vælger er LDs flagskib, der dækker mere end 90 procent af formuen. 

En defensiv positionering op mod finanskrisen og under den europæiske gældskrise styrkede LD Vælgers performance på den lange bane. Placeringen i den lave ende af risikoskalaen er blevet fastholdt også gennem de seneste år, selv om LD Vælger ligesom referencegruppen har øget investeringerne i aktier og kredit.  

”Vi ligger der, hvor vi skal ligge, både med hensyn til afkast og risiko”, siger Dorrit Vanglo.

Sammenlignet med referencegruppen har LD haft en større andel af formuen i højtratede stats- og realkreditobligationer og en lavere andel i aktier. Men LD har nydt godt af, at have mange danske aktier, som har klaret sig markant bedre end de globale aktier over en flerårig periode. 

LD har opnået fine resultater på alternative investeringer, samtidig med at eksponeringen er blevet markant nedbragt over årene. Her skiller LD sig klart ud fra gruppen, som har øget eksponeringen mod alternative investeringer ganske meget. 

”Vi har nedbragt investeringerne i unoterede aktier, og er nu i gang med at søsætte en ny strategi for alternative investeringer. På grund af vores udbetalingsprofil har vi fokus på omsættelighed, og derfor kan vi ikke gå i samme retning, som store dele af pensionsbranchen gør i dag”, siger Dorrit Vanglo med henvisning til pensionsbranchens investeringer med lang tids kapitalbinding.    

LD Billigst
Kirstein beregner et omkostningsnøgletal, som omfatter omkostninger til både administration og investering. Kirstein peger på, at LD Vælger igen har klart de laveste administrationsomkostninger, og det gælder både for LD Vælger Opsparing og LD Vælger Aldersopsparing. 

Se hele analysen fra Kirstein A/S her