Menu
Udskriv

LD Årsrapport 2015

Over 300.000 medlemmer fik i 2015 en samlet skattebesparelse på 740 mio. kr. og LD overførte mere end 10 mia. kr. til statskassen. Skatterabatten tilbydes de kommende årgange af 60-årige – alle medlemmer får muligheden for at få rabat. Samtidig fik LDs medlemmer forøget opsparingen med et solidt investeringsafkast på 3,3 mia. kr. Det solide investeringsafkast blev først og fremmest skabt i LD Vælger. Sidst, men ikke mindst fik LD en ny bestyrelsesformand samt to nye bestyrelsesmedlemmer.

Skatterabatten blev en succes
2015 har i høj grad stået i skatterabattens tegn. I forbindelse med finansloven, vedtog Folketinget at fremrykke afgiftsprovenuet fra LD ved at tilbyde en skatterabat til alle udbetalingsberettigede medlemmer 
i LD. Skatterabatten gives i form af en lavere afgift i forbindelse med udbetalingen, eller hvis medlemmets traditionelle LD-opsparing omlægges til en LD-aldersopsparing. I alt fik 311.000 medlemmer skatterabatten ved omlægning til LD-aldersopsparing eller udbetaling. Pr. 31. december 2015 kunne medlemmernes samlede besparelse opgøres til 740 mio. kr., men den økonomiske fordel ændres i takt med udviklingen i opsparingens værdi. 

Gennemførelsen af skatterabatten til medlemmerne og den deraf følgende overførelse af 10,1 mia. kr. til staten beseglede i høj grad robustheden af LDs forretningsmodel og organisation. LD havde den fornødne organisation til at håndtere implementeringen af lovændringen og kommunikationen til medlemmerne. LDs procedure har sikret, at alle medlemmer har fået tilbudt skatterabatten inden for gældende tidsfrister. Langt de fleste, nemlig hele 97 procent, fortsatte opsparingen i LD efter omlægningen. To procent fik skatterabatten i forbindelse med udbetaling, mens under en procent sagde nej tak til skatterabatten. 

”Det var krævende at få de nye skatteregler på plads, men det blev en succes. Medlemmerne har haft tillid til vores anbefaling og samarbejdspartnerne har sammen med os kunnet løfte både de tekniske og de finansielle opgaver”, siger LDs direktør Dorrit Vanglo. 

LD Vælger - LDs flagskib
LDs medlemmer fik forøget opsparingen som følge af et solidt investeringsafkast på 3,3 mia. kr. i et udfordrende år på de finansielle markeder. Det solide investeringsafkast blev først og fremmest skabt i LD Vælger. LD Vælger er LDs flagskib, der dækker mere end 90 procent af formuen og anvendes af medlemmer, der ønsker at overlade investeringsstrategien til LD. LD Vælger opnåede et meget tilfredsstillende afkast på 5,4 procent. Afkastet var højere end markedsafkastet målt ud fra puljens sammenligningsindeks. Merafkastet skyldes en overvægt af aktier med et særdeles tilfredsstillende afkast på 17,2 procent, hvilket er langt højere end aktiemarkedets generelle udvikling. 

”Jeg synes godt, man kan være tilfreds med afkastet, og det glæder mig, at LD Vælger, med undtagelse af de første dage af 2015, ikke på noget tidspunkt i årets løb lå med negative afkast, trods store rutsjeture på finansmarkederne”, siger Dorrit Vanglo. 

LD fik ny bestyrelsesformand og nye bestyrelsesmedlemmer
Harald Børsting, som siden 2007 havde været LDs formand, udtrådte af bestyrelsen i december 2015 og blev afløst af LO’s nyvalgte formand Lizette Risgaard. Efter to år i bestyrelsen udtrådte Akademikernes direktør Martin Teilmann pr. 1. april 2015, som blev afløst af organisationens formand Finn Larsen. Den 8. februar 2016 blev Akademikernes nye formand Lars Qvistgaard af Beskæftigelsesministeren udpeget til bestyrelsen i LD som afløser for Finn R. Larsen. 

Skatterabat i LD

Overblik over afkast i 2015

Årsrapporten for 2015 kan ses her

Yderligere information
Henvendelse vedrørende årsrapporten kan rettes til direktør Dorrit Vanglo. Kontakt venligst direktionssekretær Anita Mechlenburg på telefon 33 36 89 22 eller anm@ld.dk