Menu
Udskriv

LD klarer modgang på finansmarkederne bedre end konkurrenterne

2016 startede med kurstab på aktier verden over. Det meget lave renteniveau betyder, at obligationsinvesteringerne kun i begrænset omfang kan modsvare tabene på aktierne.

Kurstabene har også ramt LD Vælger, som dækker over 90 pct. af medlemmernes opsparing Men hos LD har tabene været mindre end på markederne generelt, og kurstabene i første kvartal er midt i april vendt til en lille kursstigning. Investeringsstrategien for LD Vælger har søger at begrænse tab i negative finansmarkeder og evnen til at begrænse tabene har styrket LDs placering i Morningstars Rating®.

Hele 95 pct. af LD Vælgers formue er placeret i børsnoterede værdipapirer, og de er samlet i LD Aktier & Obligationer. Morningstars rating pr. 31. marts 2016 giver LD Aktier og Obligationer 5 stjerner på både en 3-, 5- og 10-årige periode. 5 Stjerner er maksimum og udtryk for en topplacering blandt de 10 pct., der klarer sig bedst i en sammenligning med ca. 600 fonde på europæiske plan.

LD klarer sig således særdeles godt både på kortere og længere sigt. Denne position er styrket i første kvartal, hvor mange investeringsforeninger med aktier og obligationer har haft betydelige tab.

Også puljen LD Globale Aktier rykker fra konkurrenterne. Det er lykkedes at begrænse tabene lidt bedre end hos mange andre tilsvarende aktiefonde. Puljen ligger med en topplacering på 5 stjerner i en sammenligning, der hos Morningstar omfatter 1.200 fonde. LD Danske Aktier og LD Miljø & Klima har også klaret de vanskelige aktiemarkeder klart bedre end de fleste andre investeringsforeninger med aktier.

Link til Morningstars Rating®