Menu
Udskriv

LD Vælger kom hurtigt op efter Brexit

Resultatet af folkeafstemningen den 23. juni forplantede sig som tab på aktier og det britiske pund, men aktiemarkederne i Europa rettede sig dog i løbet af få dage. LD Vælger overvandt dykket lige efter Brexit og opnåede et pænt plus i første halvår.

Det kom som en overraskelse for mange investorer, at et flertal stemte for, at Storbritannien skulle udtræde af EU. Ingen ved endnu, hvornår og hvordan det kommer til at ske, og derfor kan beslutningen igen og igen skabe usikkerhed og tab på finansmarkederne. Dagen efter afstemningen faldt de europæiske aktiemarkeder med 9 pct. med de største tab i de sydeuropæiske lande. Værdien af det britiske pund faldt, og pundet har mistet mere end 12 pct. 

Brexit blev ikke den eneste kilde til kurstab på aktier i første halvår. Risikoen for en svagere vækst end forventet i Europa og USA har spillet en stor rolle for finansmarkederne. Lave priser på råvarer og olie har presset vækstlandenes økonomier, og der er fra tid til anden opstået usikkerhed om væksten i Kina.

LDs resultater
LD Vælger opnåede et afkast på 1,5 pct. i første halvår. Det er et godt resultat set i lyset af udviklingen på markederne, og det dyk, der ramte finansmarkederne lige før lukketid for resultaterne i første halvår. Det er også et fint resultat sammenlignet med de øvrige blandede puljer, som forvaltes af investeringsforeninger. Kun Maj Invest Kontra stikker af med et højt afkast på hele 9,9 pct. Denne pulje er specialiseret i at skabe modvægt mod tab, når finansuro rammer aktiemarkederne. 

Aktiepuljerne har givet tab på mellem 1,2 pct. og 2,5 pct. Puljen LD Danske Aktier tegner sig for det største tab, men det bør ses i lyset af et meget højt afkast på i alt 34 pct. over de seneste 1,5 år. 

Obligationspuljerne har i første halvår givet positive afkast på mellem 1,4 pct. og 2,7 pct. Det er meget tilfredsstillende resultater med de meget lave renteniveauer, der gør sig gældende både i Danmark og i Europa og USA.

Topplacering for LD Vælger
LD Vælger har i sammenligning med andre danske og europæiske pensionsfonde klaret sig godt, når aktiemarkederne rammes af kurstab. Det er LDs forventning at LD Aktier & Obligationer fastholder sin palcering blandt de 10 pct., der klarer sig bedst i Europa i Morningstars rating® og det er LDs vurdering, at efterspørgslen på klimafonde er stigende. Klima- og miljøfonde har et smalt fokus, hvilket medfører en højere risiko sammenlignet med investeringer bredt i globale aktier.

Aktuelle afkast 

Morningstar rating®