Menu
Udskriv

LD investerer over 1 mia. kr. i alternative kreditinvesteringer!

LD har valgt at investere op til 1,1 mia. kr. i alternative kreditinvesteringer. Det er den amerikansk forvalter Apollo, som skal investere de mange penge i alternative kreditter på vegne af LD. 

LDs alternative investeringer udgør på nuværende tidspunkt under 5 procent af formuen – og bliver med den nye investering i  alternative kreditinvesteringer væsentligt forøget. 

Valg af amerikansk forvalter
Apollo er valgt ud fra en vurdering af forvalterens kompetencer på området. Den primære årsag til at LD har valgt Apollo skyldes ifølge LDs investeringschef Claus Buchwald Christjansen, at de simpelthen er de bedste i forhold til LDs behov: 

”Vi har igennem en længere periode været i dialog med den amerikanske forvalter og valgte dem, fordi de simpelthen er de mest egnede, og samtidig er de utrolig innovative i forhold til at kunne styre likviditet og afdækning på de alternative kreditinvesteringer”. 

Anderledes end andre pensionsselskaber
LDs krav og tilgang til alternative kreditinvesteringer er noget anderledes end størstedelen af pensionssektoren i Danmark. Først og fremmest skal investeringerne have et højt cashflow, og for det andet er tidshorisonten for investeringerne betydelig kortere end det, der normalt ses på området. Sidst, men ikke mindst, har LD sammen med Apollo designet en afdækningsportefølje, der skal sikre investeringerne mod tab i tilfælde af negativ udvikling på finansmarkederne:

”Til trods for dette, så forventer vi et relativt højt afkast på disse investeringer. Afkast, som vores medlemmer får glæde af i relation til deres LD-opsparing”, siger Claus Buchwald Christjansen.

LDs investeringsorganisation og LDs formue
De fleste af LDs investeringer er blevet outsourcet til forskellige forvaltere, derfor består LDs investeringsorganisation kun af tre personer, som foruden investeringschef Claus Buchwald Christjansen, også omfatter aktiechef Kristoffer Fabricius Birch og chef for analyse og rapportering Michael Steen. LDs aktuelle formue er på 43 mia. kr. og forventes i 2024 at være på 25 mia. kr. Halvdelen af LDs medlemmer er over 60 år, hvilket betyder at de kan hæve deres LD-opsparing, når de vil. 

LDs investeringsstrategi er omtalt i årsrapporten 2016