Menu
Udskriv

Bredt forlig om ny ferielov sætter LD i spidsen for overgangsordning

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en ny ferielov. LD skal stå for en overgangsordning, hvor optjente feriepenge forvaltes frem til udbetaling, når lønmodtagerne forlader arbejdsmarkedet.  

Alle lønmodtagere vil med aftalen have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.  Men fremover skal lønmodtagerne optjene og afvikle deres ferie på samme tid – i modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret januar-december, men først kan afholdes fra 1. maj året efter. Det vil blandt andet betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Aftalepartierne er enige om, at der skal laves en overgangsordning mellem gammel og nye ferielov. Formålet er bl.a. at reducere det likviditetstab, som arbejdsgiverne vil opleve ved skiftet til den nye ferielov. Samtidig kan overgangsordning sikre, at alle overgår til ferie efter den nye lov på samme tid, så der ikke skal administreres efter forskellige regler for forskellige lønmodtagergrupper. 

Overgangsordningen indebærer, at optjente feriemidler efter ferieloven for et helt år placeres i en fond, som LD skal stå i spidsen for. Det skønnes, at fonden vil omfatte 80-85 mia. kr.

Lønmodtagerne vil få udbetalt de tilgodehavende feriemidler, når de går på pension eller varigt forlader arbejdsmarkedet. 

En positiv udfordring 
LD får det overordnede ansvar for fonden med tilgodehavende feriemidler, mens ATP kommer til at bistå med den daglige administration med opkrævning hos arbejdsgiverne og udbetaling til lønmodtagerne. 

LD skal stå for kapitalforvaltningen, som vil bygge på to ben – dels lån hos arbejdsgiverne og dels tilgodehavende feriemidler, der er overført til investeringsformuen hos LD. Arbejdsgiverne kan når som helst overføre midlerne og dermed slippe af med lånet til fonden. Det er derfor uklart, hvor stor en formue, der vil stå hos LD til investering. Ved fondens etablering i 2020 forventes ca. 10 mia. kr overført fra feriekonto og feriekasser, og hertil kommer arbejdsgivernes frivillige indbetalinger. 

LD skal tilrettelægge en investeringsstrategi, som tager højde for usikkerheden om størrelsen af investeringsformuen. 

"Selvfølgelig bliver uvisheden om investeringsformuens størrelse en udfordring, men det er en af de positive. Den arbejder vi gerne med.", siger LDs direktør Dorrit Vanglo. 

LDs forvaltningsstruktur på investeringsområdet er fleksibel, og formuen i feriefonden kan på en enkel måde lægges ind i LDs eksisterende fondsstruktur. Investeringsfællesskabet med LD-ordningen sikrer lave omkostninger og adgang til kvalificerede investeringsrådgivere fra dag ét på alle væsentlige områder.  

Fakta om overgangsordning

Regeringens aftale om ny ferielov