Menu
Udskriv

Målbar positiv effekt af miljø- og klimainvesteringer

LD har investeret 1,3 mia. kr. i selskaber, der positivt bidrager til at afhjælpe miljø- og klimaudfordringer verden over. Investeringerne sker både i LD Vælger og i puljen LD Miljø & Klima

Impax Asset Management er investeringsrådgiver og udvælger investeringerne for LD. Ud over at skabe et godt langsigtet afkast sigtes der på også at bidrage positivt til løsningen af miljø- og klimaudfordringerne.

26.000.000.000 liter vand skånet 

Impax har opgjort de positive effekter af investeringerne. Revisorer fra Ernst & Young har valideret data og metode for at sikre, at informationen er troværdig. 

Nedenfor vises de positive effekter af LDs investeringer i 2016. LD øgede investeringerne i løbet af året fra knap 0,5 mia. kr. ved årets start til 1,2 mia. kr. ved udgangen af 2016. I september 2017 var miljø- og klimainvesteringerne på 1,3 mia. kr. primært som følge af kursstigninger. 

  • CO2-udledningen blev netto reduceret med 7.679 ton
  • Der blev produceret 30.858 mega watt-timer mere fra bæredygtige energikilder 
  • Der blev skånet 26.085 mega liter vand - enten gennem vandbesparelser eller ved behandling af vand
  • Der blev udledt genanvendelige materialer ved behandling af 30.418 ton affald

"Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Impax. De bistår med at investere globalt i selskaber, som indtænker miljø- og klima i deres strategier for vækst. Ud over gode afkast, har vi nu også en grundig analyse af effekten for miljø og klima", siger Kristoffer Fabricius Birch, aktiechef i LD. 

Klimainvesteringerne har år-til-dato i 2017 givet bedre afkast end den generelle udvikling på de globale aktiemarkeder. Samarbejdet med Impax startede i 2011, og der er siden starten opnået et afkast på 100 procent. Til sammenligning har de globale aktiemarkeder givet 85 procent i samme periode.  Men Klima-investering giver ikke altid bedre afkast. Der kan være betydelige udsving undervejs. 

De globale udfordringer

Næsten 200 lande har underskrevet Paris-aftalen om at reducere CO2-udledningen med henblik på at begrænse globale temperaturstigninger til max. 2 gr. celsius over niveauet inden industrialiseringen. Ifølge Impax vil det kræve betydelige omlægninger til bæredygtige energiformer at nå dette mål. Den strategi, som Impax investerer efter, reducerer i langt højere grad CO2-udledningen, end det der er lagt op til i Parisaftalen. 

Impax peger endvidere på det stadig stigende gab mellem behovet for rent drikkevand og muligheden for at tilvejebringe rent drikkevand. Den voksende befolkning lægger et stort pres på naturens ressourcer, og der er et massivt behov for at investere i teknologier, der kan mindske vandspild og vandforurening. 

Impax arbejder med en såkaldt best-ideas-strategy, hvor der er fokus på at investere i selskaber, der står godt i forhold til de globale klimaudfordringer. Det kan være selskaber, som leverer teknologiske løsninger til at reducere energi- og vandforbruget og nedbringe CO2 udledningen samt fremme bæredygtig fødevareproduktion. LDs investeringer er omfattet af Impax' leaders strategy, hvor der er fokus på store globale selskaber.

Impax' analyse af klimaeffekt af LDs klimainvesteringer i 2016

Impax' analyse af CO2 reduktionen ved en investering på 10. mio. euro i leaders strategy