Menu
Udskriv

LD er robust

LD er som pengeforvalter blandt de 10 pct. bedste på verdensplan, ifølge Morningstars® 2016 analyse. 

Morningstars®2016-analyse omfatter resultaterne i flere tusinde fonde på globalt plan. LDs resultater gennem 10 år i 6 investeringspuljer indgår i analysen. 

Morningstar®analyse

Morningstar® oplyser, at ud over afkast og omkostninger, så vil fonde med relativ lavere risiko være bedre stillet, når stjernerne skal uddeles. Risiko i stigende markeder tynger dog mindre i tildelingen end risiko forbundet med faldende markeder, da denne tilgang ofte er i tråd med kundernes præferencer. Morningstar® mener, at kunder bedre kan forlige sig med en vis risiko, så længe formuen yngler, men kun i mindre grad når det giver kurs-smæk.

Netop forholdet mellem afkast og risiko spiller en stor rolle for LDs forvaltning af flagskibet LD Vælger, som omfatter godt 90 pct. af formuen. LD har fokus på at modstå tab. Det sker ved at lægge loft over investeringsrisici og dernæst ved at vælge forvaltere, som formår at tabe mindre end markederne generelt, når negative bølger rammer finansmarkederne. 

5,3 pct. i LD Vælger og 5 stjerner
572.000 pensionskunder i LD Vælger fik i 2016 tilskrevet 5,3 pct. Selv om LD Vælger dermed ligger lavere end en del af markedsrenteprodukterne, lander LD Vælger som fond i toppen af Morningstar-ratingen® med 5 stjerner. LD Vælger har igennem lange perioder ligget i toppen, og det skyldes netop en lavere investeringsrisiko. LD Vælger skiller sig også ud ved at arbejde med en investeringshorisont på 5 år, hvor markedsrenteprodukterne investerer med noget længere tidshorisonter.

Det er ikke alene resultatet i LD Vælger, der ligger til grund for Morningstars samlede vurdering af LD som pengeforvalter. Her medtages også resultaterne i LDs aktie- og obligationspuljer, som 77.200 pensionskunder har penge i.

Klimaet i top
I 2016 blev det klimaet, der vandt. Puljen LD Miljø & Klima tilskrev et afkast på 11,6 pct. og puljen har over 5 år fordoblet medlemmerne opsparing. 

Efter flere år med flotte afkast gav den populære pulje LD Danske Aktier i 2016 et tab på 2,8 pct. Over 5 år har puljen dog forrentet pengene med 165 pct. 

 

2016 

%

 2012-2016

5 år I ALT

LD Vælger 
5,3%
43,0%
LD Danske Aktier
 -2,8%  165,1%
LD Globale Aktier  9,4%  86,1%
LD Miljø & Klima   11,6%  100,3%
LD Korte Obligationer   1,8%  7,6%
LD Mixed Obligationer   3,9%  16,4%

 

Ovenstående tabel omfatter også 5 puljer, der forvaltes af danske investeringsforeninger. Formuemæssigt er puljerne små, og de indgår ikke i Morningstars vurdering af LD som forvalter, netop fordi LD ikke styrer investeringerne i disse puljer. Medlemmerne kan placere opsparingen i alle puljerne i tabellen. Langt de fleste har hele opsparingen i LD Vælger. 

Aktuelle afkast