Menu
Udskriv

Ny aktiestrategi skal nedbringe risikoen

LD er klar med en ny aktiestrategi for puljen LD Vælger. En strategi, som dels styrker risikostyringen i aktieporteføljen, og dels skelner specifikt mellem strategiske og taktiske beslutninger. 

LD Vælger er LDs flagskib idet den dækker mere en 90 procent af formuen og anvendes af medlemmer, der ikke selv vælger investeringspuljer.  

Den tidligere aktiestrategi
Den hidtidige aktiestrategi har været succesfuldt og har givet afkast, der var højere end den generelle markedsudvikling. Men aktierne vurderes nu at være højt prisfastsat og der kan være forhøjet risiko for lave eller negative aktieafkast i de kommende år. Derfor er det vigtigt at øge fokus på risikostyringen med henblik på fortsat at kunne levere et relativt stabilt afkast. 

Den nye aktiestrategi – reduktion af risikoen 
Øget fokus på risiko i LD Vælger betyder bl.a., at LD reducerer investeringerne i danske aktier. Det danske aktiemarked er karakteriseret ved, at de største danske virksomheder vejer meget tungt, og derfor vil kursudviklingen i få store virksomheder betyde meget for afkastet. 

” Vi opnår en mindre sårbarhed i relation til afkastet i en håndfuld af de største virksomheder i Danmark, men ligeså vigtigt er det, at vi i det hele taget tager et fastere greb om risikostyringen i aktieporteføljen. Det mener vi er rigtigt at gøre med de markeder, vi ser på nu”, siger LDs aktiechef Kristoffer Fabricius Birch.

Den strategiske del af strategien - inddeling af aktieinvesteringerne i fire grupper
Risikostyringen forbedres ved at inddele aktieinvesteringerne i fire grupper efter risiko således, at LD Vælgers investering i de enkelte grupper, kan tilpasses efter risikoappetit: 

a. Ren Beta er indekserede investeringsporteføljer, der følger aktiemarkederne 100 procent. 

b. Beta+ er en ny aktiegruppe i forhold til den tidligere strategi, der indeholder indekserede fonde, som indebærer en lidt større risiko end aktiemarkederne generelt, men også større mulighed for merafkast. Der købes aktier ind efter, hvor attraktive karakteristika selskaberne har. Attraktive karakteristika er blandt andet billig pris, mindre selskabs størrelse og lav risiko.

c. Core Alpha, er grundstenen i aktieporteføljen, hvor der sigtes efter at udvælge aktier, der vil klare sig bedre end gennemsnittet, især i negative aktiemarkeder.

d. Special Alpha, er den aktiegruppe hvis risiko ligger længst fra det generelle sammenligningsgrundlag og nu fylder mindst i den samlede aktieinvestering. Gruppen består af danske aktier og miljø & klima aktier

Den overordnede fordeling mellem grupperne i den strategiske portefølje fastsættes en gang årligt med den samlede porteføljes risiko og målsætning for øje. 

De taktiske positioner, der afspejler LDs kortsigtede holdninger til aktiemarkederne, foretages uden for de fire grupper. Målsætningen for den taktiske portefølje er yderligere risikostyring samt merafkast, og det vil hele tiden være muligt at følge op på de resultater, der skabes ved de taktiske beslutninger. 

”Vi er ikke ude på at tage flere opgaver hjem til intern forvaltning. Tværtimod udvider vi samarbejdet med flere forvaltere og kolleger i branchen, ” siger Kristoffer Fabricius Birch.