Menu
Udskriv

Afkast 2016

Klima blev en højdespringer i 2016, hvilket kom både medlemmerne i LD Vælger og i LD Miljø & Klima til gode.
For hovedparten af medlemmerne blev der tilskrevet et afkast på 5,3 pct.

For de 90 pct. af LDs 650.000 medlemmer med opsparingen i LD Vælger blev resultatet i 2016 et afkast på 5,3 pct. Både aktier og obligationer bidrog positivt til resultatet.

Med et afkast på 11,6 pct. blev LD Miljø & Klima den pulje, der gav årets højeste afkast. Resultatet kom ikke alene puljens 25.000 medlemmer til gode, men styrkede også resultatet i LD Vælger. LD Vælger investerede for første gang i puljen i maj måned. Investeringen på 750 mio. kr. har givet et afkast på over 100 mio. kr.

Også medlemmerne i LD Globale Aktier fik et højt afkast, nemlig 9,4 pct.

Danske aktier - 165 pct. på 5 år 
LD Danske Aktier gav et mindre tab på 2,8 pct. Medlemmerne kan dog være tilfredse med, at tabet blev mindsket i december måned, og at puljen over de seneste år har givet særdeles høje afkast. Puljen har givet et samlet afkast på 165,1 pct. i de seneste 5 år.  

Lav-risiko puljen LD Korte Obligationer gav et afkast på 1,8 pct., mens LD Mixed Obligationer gav et afkast på 3,9 pct. Det er meget fine afkast, set i lyset af de meget lave renteniveauer.

2016 var præget af uvished
I 2016 var der perioder med betydelige kursfald på aktiemarkederne, og alligevel sluttede året med generelt set ganske gode afkast. Udviklingen i nogle få store danske selskaber blev afgørende for det danske aktiemarked. De globale aktiemarkeder var i højere grad præget af uvished om væksten i verdensøkonomien og nogle vigtige politiske afgørelser, herunder Brexit og det amerikanske valg. Obligationsmarkederne absorberede de første små skridt i retning af højere renter.  

Afkast 2016

Aktuelle afkast i 2017