Menu
Udskriv

Uro på globale finansmarkeder

Aktiemarkederne er præget af store udsving og kursfald. Det sker efter en lang periode med flotte afkast

Efter lang tid med pænt stigende aktiekurser og generelt rolige finansielle markeder, er aktiemarkederne blevet ramt af uro. Det amerikanske aktiemarked faldt således markant mandag den 5. februar 2018, og de øvrige markeder verden over fulgte efter med store fald tirsdag. Uroen er fortsat hele uge 6.

”Det er ikke usædvanligt, at aktiemarkedet oplever store udsving. Det er i virkeligheden langt mere usædvanligt, at der har været så lang en periode med meget stabile markeder. Både i 2017 og i årene forud ses meget fine afkast i LDs puljer”, forklarer finansdirektør Charlotte Mark.

LD har fra årsskiftet skruet lidt ned for aktierisikoen i LD Vælger. Det er sket ud fra en bekymring for, at de høje værdiansættelser af aktier og kreditobligationer samtidig med forventninger om stigende renter ikke ville give basis for en fortsat positiv udvikling på aktiemarkederne.

”Selv om vi forberedte os ved at skrue ned for risikoen, har uroen har alligevel givet anledning til tab i LD Vælger og de øvrige puljer. LD holder nøje øje med udviklingen og vurderer løbende, om risikoen skal reduceres yderligere”, siger Charlotte Mark.

Den seneste tids kursfald har sat et tydeligt præg på aktiepuljerne, men også obligationspuljerne er blevet ramt af kursfald, som kan kædes sammen med usikkerhed om renteudviklingen.  Uroen rammer således både aktier- og obligationer, og det kan ses på udviklingen i LD Vælger.

Flotte afkast de seneste år
Den seneste tids finansuro, som har givet tab puljerne i 2018, skal ses i lyset af den positive udvikling over en længere periode. Ser man på udviklingen i de seneste 12 måneder, er resultaterne generelt positive, og i2017 blev det opnået gode afkast i alle puljer, bort set fra Maj Invest Kontra. Kontra har et helt særligt investeringsmandat og skal virke som modvægt ved finansuro. Puljen ligger aktuelt med positivt afkast i 2018.