Menu
Udskriv

Nykredit Porteføljeadministration og J.P. Morgan skal administrere investeringerne i Kapitalforeningen LD

Efter en intens budrunde har LD valgt de fremtidige samarbejdspartnere til investeringsadministration og depositarydelser for Kapitalforeningen LD med en formue på 40 mia. kr.

For Nykredit Porteføljeadministration bliver der tale om en fortsættelse af det nuværende samarbejde, mens J. P. Morgan indtræder som ny depositar og depotbank for Kapitalforeningen LD, der er en dattervirksomhed til LD, og afløser således Nykredit Bank som depositar og BNY Mellon som depotbank. Der er tale om vitale ydelser, som kræver både viden, teknisk kompetence og effektive processer. Ydermere skal samarbejdspartnerne leve op til en lang række myndighedskrav, herunder løbende registreringer og overvågning af depoter og værdipapirhandler samt en hel række kontroller.

LD har valgt at placere hovedparten af investeringerne i Kapitalforeningen LD netop for at overlade teknisk og juridisk krævende funktioner til samarbejdspartnere, der er specialiserede inden for området.

”Der er kun få, der for alvor kan gøre sig gældende på dette felt. Vi glæder os over, at særdeles dygtige spillere har deltaget i budrunden, og vi har stor respekt for den tid, de har investeret i det”, siger Charlotte Mark, finansdirektør i LD.

Kvaliteten af de tilbudte serviceydelser er meget høj, og tilbuddene har omfattet nye serviceydelser. Byderne har flyttet sig på både pris og kvalitet i forhold til det, LD så ved den forrige udbudsrunde i 2011. LD opnår besparelser på op mod 30 pct. i forhold til det nuværende omkostningsniveau.

”Vi har meget stor tillid til de samarbejdspartnere, vi har valgt. Vi tror på, at de både hver for sig og sammen kan levere sikkert, kompetent og effektivt”, siger Charlotte Mark, og tilføjer:

” Vi er meget glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Nykredit Porteføljeadministration. Afskeden med Nykredit Bank som depositar og BNY Mellon som depotbank er et resultat af den intense konkurrence og er på ingen måde udtryk for utilfredshed fra vores side.”