Baggrundsmønster

En ansvarlig ramme for bæredygtighed

LD Fonde samarbejder med non-profit organisationen Future-Fit og kapitalforvaltere om at fremme bæredygtig udvikling i overensstemmelse med FN's verdensmål.

Lønmodtagernes Feriemidler

Fond ikon
Formuen i Lønmodtagernes Feriemidler på 22 mia. kr. tilhører 800.000 lønmodtagere, der har ladet indefrosne feriemidler blive stående som en opsparing til senere udbetaling.
Beskrivende ikon
Se aktuelle afkast
Beskrivende ikon
Log på Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Fond ikon
Formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler på 31 mia. kr. tilhører 470.000 medlemmer. Midlerne stammer fra de indefrosne dyrtidsportioner, som fonden i 1980 modtog fra staten.
Beskrivende ikon
Se aktuelle afkast
Beskrivende ikon
Log på Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Nyheder

Se alle nyheder
De finansielle markeder er fortsat udfordrede

Markederne oplever fortsat store kursfald på tværs af aktivklasserne, inflationen stiger, og det er en udfordring at finde aktiver, der giver positive afkast. Også LD Fonde er mærket af et første h...

Læs mere
Lars Mayland Nielsen bliver direktør i LD Fonde

Lars Mayland Nielsen tiltræder den 1. august som ny direktør i LD Fonde og overtager dermed ansvaret for at forvalte en formue på 50 mia. kr. Lars Mayland Nielsen sidder i dag som chef for Bank og...

Læs mere
Negative afkast på de finansielle markeder

Den uro, der har præget finansmarkederne siden efteråret, rammer fortsat de aktuelle afkast hos alle investorer, og LD Fonde er ingen undtagelse. Lige nu sætter inflation og rentestigninger en nega...

Læs mere