Aktivt ejerskab

Læs om LD Fondes samlede indsatser for et aktivt ejerskab. Fx brugte LD Fonde i 2023 sin stemmeret som aktionær 12.650 gange ved generalforsamlinger i 755 virksomheder fra alle verdensdele. Det var ca. 4.300 gange flere end året før og knap 10.800 gange flere end i 2021.

Lønmodtagernes Feriemidler

Fond ikon
Formuen i Lønmodtagernes Feriemidler på 21 mia. kr. tilhører 665.000 lønmodtagere, der har ladet indefrosne feriemidler blive stående som en opsparing til senere udbetaling.
Beskrivende ikon
Se aktuelle afkast
Beskrivende ikon
Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Fond ikon
Formuen i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler på 25 mia. kr. tilhører 400.000 medlemmer. Midlerne stammer fra de indefrosne dyrtidsportioner, som fonden i 1980 modtog fra staten.
Beskrivende ikon
Se aktuelle afkast
Beskrivende ikon
Lønmodtagernes Dyrtidsmidler

Nyheder

Se alle nyheder
Flotte afkast i 1. halvår 2024

Første halvår af 2024 har givet positive afkast til LD Fondes medlemmer med opsparede feriemidler og dyrtidsmidler drevet af solide afkast på aktiemarkederne.

Læs mere
LD Fonde kæmper for bedre forhold for arbejdstagere og beskyttelse af biodiversitet

I årets sæson for generalforsamlinger har vi i LD Fonde igen gjort brug af vores stemmeret til at fremme initiativer, der styrker en bæredygtig omstilling. Vi har både stemt for at forbedre virksom...

Læs mere
FactSet skal levere nyt portefølje- og risikostyringssystem til LD Fonde

Med det kommende samarbejde styrker LD Fonde sin analysekapacitet. Det nye styringssystem vil forbedre kvaliteten og adgangen til data, hvilket i sidste ende kommer medlemmerne til gode.

Læs mere