Om Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der forvalter lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020.

I januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der får betydning for alle nuværende og kommende lønmodtagere. Stort set alle lønmodtagere kan med den nye ferielov afholde ferie, som de plejer, men lønmodtagerne får som noget nyt ret til at afvikle feriedagene umiddelbart efter at de er optjent. Det kaldes samtidighedsferie.

For at den nye ferielov kan træde i kraft fra september 2020, er der lavet en overgangsordning fra gammel til ny ferielov. Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der skal gøre overgangen mulig i kraft af en "indefrysning" af de feriemidler, der optjenes i overgangsfasen – 1. september 2019 til 31. august 2020.

LD Fonde har det overordnede ansvar for den nye fond med det officielle navn Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, mens ATP bistår med den daglige administration med opkrævning hos arbejdsgiverne og udbetaling til lønmodtagerne.

Opsparing af dine feriemidler

Baggrunden for at indsætte opsparede feriemidler på en pensionskonto er at undgå, at samtlige lønmodtagere har op til to års ferie ved overgangen til den nye ferielov – både opsparet ferie i kraft af den gamle ferielov og ny ferie i kraft af den nye ferielov, som bygger på samtidighedsferie. Af hensyn til arbejdsgivernes likviditet er det ikke hensigtsmæssigt, at lønmodtagerne i overgangsåret har dobbelte ferierettigheder.