Menu
Udskriv

Om Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der skal forvalte lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler i forbindelse med overgangen til en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020.

I januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der får betydning for alle nuværende og kommende lønmodtagere. Stort set alle lønmodtagere kan med den nye ferielov afholde ferie, som de plejer, men lønmodtagerne får som noget nyt ret til at afvikle feriedagene umiddelbart efter at de er optjent. Det kaldes samtidighedsferie.

Arbejdsgivers rolle

Lønmodtagers rolle

Den nye samtidighedsferie får stor betydning for alle nye på arbejdsmarkedet, da den giver mulighed for at afholde betalt ferie allerede fra starten af ansættelsen.

Ny på arbejdsmarkedet

For at den nye ferielov kan træde i kraft fra september 2020, er der lavet en overgangsordning fra gammel til ny ferielov. Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der skal gøre overgangen mulig i kraft af en "indefrysning" af de feriemidler, der optjenes i overgangsfasen – 1. september 2019 til 31. august 2020.

Ferielovsudvalgets grafik over ny og gammel ferielov

LD har det overordnede ansvar for den nye fond med det officielle navn Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, mens ATP bistår med den daglige administration med opkrævning hos arbejdsgiverne og udbetaling til lønmodtagerne.

Læs mere om den nye ferielov på virk.dk

Forvaltning af lønmodtagernes feriemidler

Det bliver LDs opgave at forvalte lønmodtagernes penge og sørge for, at lønmodtagerne får udbetalt det, de har krav på. Arbejdsgiverne har mulighed for at beholde pengene frem til, at de skal udbetales. Den enkelte arbejdsgiver kan således skylde pengene til Lønmodtagernes Feriemidler, men omvendt kan arbejdsgiveren også når som helst indbetale det skyldige beløb og fjerne gældsposten. Lønmodtagerne skal ikke selv holde øje med, om en arbejdsgiver indbetaler, går konkurs, fusionerer eller flytter til udlandet. Det er Lønmodtagernes Feriemidlers opgave at sørge for, at lønmodtageren får sine penge. 

Lønmodtagernes Feriemidler forventes at have en balance på ca. 100 mia. kr., som omfatter både tilgodehavende feriemidler hos arbejdsgiverne og feriemidler, der bliver overført til fonden til investering. Forvaltningen af feriemidlerne skal ske til størst mulig gavn for lønmodtagerne. Det indebærer, at der ved investering af midlerne skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højst mulig forrentning. For de yngste på arbejdsmarkedet kan det betyde, at feriemidlerne står til forrentning i Lønmodtagernes Feriemidler i over 50 år.