Min opsparing

Dine opsparede feriemidler placeres i Lønmodtagernes Feriemidler og bliver til en helt ny pensionsopsparing.

Hvis du har været lønmodtager i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 får du en ny opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler. Din nye opsparing består af de feriepenge, du har optjent i perioden og svarer til op til fem ugers feriepenge.

I løbet af sommeren har regeringen besluttet, at du kan få udbetalt op til tre af de fem ugers feriemidler i efteråret 2020. Resten af din opsparing vil fortsat stå i Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis du vælger ikke at få de op til tre ugers opsparede feriemidler udbetalt, vil de ligeledes fortsat være placeret i Lønmodtagernes Feriemidler.

Din arbejdsgiver indberetter

Når dine feriemidler for overgangsåret er indberettet, er det muligt for dig at se indberetningen via en selvbetjeningsløsning. Du kan logge på løsningen her fra siden og via borger.dk. Din arbejdsgiver har helt frem til den 31. december 2020 til at indberette dine optjente feriemidler.

En ekstra opsparing

De opsparede feriemidler er placeret i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af LD Fonde, der også forvalter Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Feriemidlerne står som en pensionssum, der vokser over tid, ved at du får del i LD Fondes resultat. Resultatet består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede - også i konkurssituationer.

LD Fonde forventer at kunne skabe en nogenlunde stabil forrentning af feriemidlerne svarende til det, der blev skabt for dyrtidsmidlerne. Her er opsparingens værdi øget med godt 5 procent om året de seneste 10 år - vel at mærke efter omkostninger og afkastskat. Det betyder, at opsparingen hvert år er vokset med ca. 4 procentpoint mere end inflationen. Afkastet af investeringerne beskattes med PAL-skat ligesom i andre pensionsordninger, mens forrentningen af feriemidlerne hos arbejdsgiverne ikke beskattes.

En del af administrationsomkostningerne er derudover dækket af arbejdsgiverne. Det betyder, at de samlede omkostninger bliver lave.

Forvaltningen skal være til størst mulig gavn for lønmodtagerne. Det indebærer, at der ved midlernes placering skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højst mulig forrentning.