Min opsparing

Dine opsparede feriemidler står i Lønmodtagernes Feriemidler som en helt ny pensionsopsparing.

Hvis du har været lønmodtager i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 har du fået en ny opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler. Din nye opsparing består af de feriepenge, du har optjent i perioden og svarer til op til fem ugers feriepenge.

Et afkast tilskrives opsparingen en gang om måneden. Opsparingen vil kunne udbetales, når du varigt forlader arbejdsmarkedet, men du kan også vælge at lade den stå så længe, du ønsker det.

Et flertal i folketinget har besluttet, at det skal være muligt at få feriemidlerne førtidigt udbetalt. Efterårets førtidige udbetaling af op til tre ugers feriemidler følges nu op af en ny førtidig udbetaling af de resterende feriemidler. Hvis du benyttede dig af den førtidige udbetaling i efteråret 2020 vil din opsparing nu omfatte feriemidler svarende til ca. 2 ugers feriepenge, som du har optjent i perioden 1. april til 31. august 2020. Hvis du ikke tidligere har fået udbetalt nogle af feriepengene, vil din opsparing svare til ca. 5 ugers feriepenge fra perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Din arbejdsgiver indberetter

Når dine feriemidler for overgangsåret er indberettet af din arbejdsgiver, er det muligt for dig at se indberetningen via en selvbetjeningsløsning. Du kan logge på løsningen her fra siden og via borger.dk. Du skal kontakte din arbejdsgiver, hvis du ikke er enig i din arbejdsgivers opgørelse af dine feriepenge.

En ekstra opsparing

De opsparede feriemidler er placeret i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af LD Fonde, der også forvalter Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Feriemidlerne står som en pensionssum, der vokser over tid, ved at du får del i LD Fondes resultat.

En del af administrationsomkostningerne er derudover dækket af arbejdsgiverne. Det betyder, at dine omkostninger ved at have en opsparing bliver meget lave.

LD Fondes forvaltning af feriemidlerne skal være til størst mulig gavn for lønmodtagerne. Det indebærer, at der ved midlernes placering skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højst mulig forrentning.

Som udgangspunkt kunne jeg godt overveje at bruge nogle af de indefrosne feriepenge på alle de sjove ting eller nogle lidt større oplevelser. Men jeg står i den situation, at jeg allerede har en børneopsparing og har tjent en masse penge, fordi jeg har arbejdet et år. Derfor kan jeg lige så godt lade pengene stå til pension.

Sidsel Mogensen

19 år