Afkast og puljer

Afkastet i LD Vælger og de øvrige puljer opdateres på daglig basis.

Du kan finde information om udviklingen i hver enkelt pulje gennem årene og afkastet i tidligere perioder. Du kan også vælge af sammenligne forskellige puljer.

Næsten 9 ud af 10 medlemmer har hele opsparingen i LD Vælger. Ved at logge ind kan du se, hvor meget du har stående i LD Vælger og eventuelt andre puljer, og hvilket afkast du har opnået i kroner og øre.

Netto-tilskrivningen er dit afkast

For medlemmerne er det nettotilskrivningen efter pensionsafkastskat og omkostninger, der er vigtig. Nettotilskrivningen er det samme som det, opsparingens værdi vokser med.

Et meget tilfredsstillende afkast på 8,7 pct. i LD Vælger sikrer fx medlemmerne en nettoforrentning på 7,3 pct., når både direkte og indirekte omkostninger og skyldig pensionsafkastskat er betalt.

Bundlinjen eller nettoforrentningen kan ikke sammenlignes med pensionsselskabernes afkast, da selskaberne som regel oplyser afkast før omkostninger og skat.

Historiske afkast

Her kan du se de enkelte puljers afkast de seneste fem år. Det er det tilskrevne afkast, før skat af afkast (pensionsafkastskat), men efter puljens investeringsomkostninger.

Afkast 2014-2018 (i procent)
Puljer Samlet
5 år
2018 2017 2016 2015 2014
LD Vælger 25,6 -2,5 6,9 5,3 5,3 8,7
LD Danske Aktier 60,8 -12,7 14,8 -2,8 37,5 20,0
LD Globale Aktier 36,9 -6,5 8,7 9,4 7,0 15,1
LD Miljø & Klima 30,9 -9,4 12,9 11,6 5,3 8,9
LD Korte Obligationer 7,0 1,8 1,4 1,8 0,4 1,4
LD Mixed Obligationer 12,1 1,5 2,0 3,9 0,4 3,8
BankInvest Vælger 19,7 -5,4 2,9 5,0 4,2 12,5
Danske Invest Vælger 18,2 -2,4 3,5 5,2 4,6 6,5
Jyske Invest Vælger 19,0 -6,0 4,9 3,2 6,5 9,8
Maj Invest Kontra 16,3 2,8 -4,3 4,9 3,7 8,7
Nordea Invest Obligationer 8,9 1,3 1,7 2,9 -1,0 3,7