Afkast og puljer

Afkastet i LD Vælger og de øvrige puljer opdateres på daglig basis.

Du kan finde information om udviklingen i hver enkelt pulje gennem årene og afkastet i tidligere perioder. Du kan også vælge af sammenligne forskellige puljer.

Næsten 9 ud af 10 medlemmer har hele opsparingen i LD Vælger. Ved at logge ind kan du se, hvor meget du har stående i LD Vælger og eventuelt andre puljer, og hvilket afkast du har opnået i kroner og øre.

Netto-tilskrivningen er dit afkast

For medlemmerne er det nettotilskrivningen efter pensionsafkastskat og omkostninger, der er vigtig. Nettotilskrivningen er det samme som det, opsparingens værdi vokser med.

Et tilfredsstillende afkast på 22,8 % i LD Vælger på 5 år fra 2015-2020 sikrer fx medlemmerne en nettoforrentning på 18,7 %, når både direkte og indirekte omkostninger og skyldig pensionsafkastskat er betalt.

Bundlinjen eller nettoforrentningen kan ikke sammenlignes med pensionsselskabernes afkast, da selskaberne som regel oplyser afkast før omkostninger og skat.

Historiske afkast

Her kan du se de enkelte puljers afkast de seneste fem år. Det er det tilskrevne afkast, før skat af afkast (pensionsafkastskat), men efter puljens investeringsomkostninger.

Afkast 2019-2023 (i procent)
Puljer Gns.
5 år
2023 2022 2021 2020 2019
LD Vælger 4,1 10,1 -8,2 8,3 3,1 8,5
LD Danske Aktier 14,8 9,4 -10,4 17,5 36,2 27,1
LD Globale Aktier 11,9 17,1 -12,5 29,0 2,1 29,9
LD Miljø & Klima 12,5 8,5 -15,9 30,8 14,5 32,2
LD Korte Obligationer -0,1 5,0 -4,4 -1,2 -0,1 0,4
LD Mixed Obligationer -0,3 5,3 -8,6 0,0 0,4 2,0