Afkast og risiko

Puljernes aktuelle afkast opdateres dagligt. Der er tale om tilskrevet afkast før pensionsafkastskat.

Ud for LD Vælger er Morningstars rating® af LD Aktier & Obligationer vist. LD Aktier & Obligationer udgør mere end 95 pct. af LD Vælger og omfatter alle de børsnoterede investeringer. LD Vælger har generelt klaret sig lidt bedre end LD Aktier & Obligationer, men det er ikke muligt at få en rating af hele LD Vælger.

Se, hvornår Morningstars rating® senest er opdateret, her.