Afkast og risiko

Puljernes aktuelle afkast opdateres dagligt. Der er tale om tilskrevet afkast før pensionsafkastskat.

Ud for LD Vælger er Morningstars rating® af LD Aktier & Obligationer vist. LD Aktier & Obligationer udgør mere end 95 pct. af LD Vælger og omfatter alle de børsnoterede investeringer. LD Vælger har generelt klaret sig lidt bedre end LD Aktier & Obligationer, men det er ikke muligt at få en rating af hele LD Vælger.

Puljen Maj Invest Kontra er lukket pr. 1. maj 2019. Læs mere om lukning af puljen, og se et historisk overblik over puljens resultater