Afkast og risiko

LD Fondes fire eksterne puljer – BankInvest Vælger, Danske Invest Vælger, Jyske Invest Vælger og Nordea Invest Obligationer – er lukket pr. 1. december 2023.

Du kan hente et historisk overblik over de fire puljer her:

Morningstar

Ud for LD Vælger er Morningstars rating® af LD Aktier & Obligationer vist. LD Aktier & Obligationer udgør mere end 95 % af LD Vælger og omfatter alle de børsnoterede investeringer. LD Vælger har generelt klaret sig lidt bedre end LD Aktier & Obligationer, men det er ikke muligt at få en rating af hele LD Vælger.

Se, hvornår Morningstars® rating senest er opdateret, her.