Alle puljer

Puljernes omkostninger omfatter arbejdet med investeringer og håndteringen af værdipapirer såvel hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler som hos de eksterne samarbejdspartnere.

Nedenfor vises de realiserede omkostningsprocenter for 2018, som samtidig er budgettet for 2019.

Årlige omkostninger i ÅOP og ÅOK

Som medlem får du oplyst de forventede årlige omkostninger i procent og i kroner i årsbreve fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og ved at logge på din LD-konto. ÅOP og ÅOK bliver beregnet individuelt for hvert medlem og bestemmes bl.a. af placeringen i puljer.