Alle puljer

Puljernes omkostninger omfatter arbejdet med investeringer og håndteringen af værdipapirer såvel hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler som hos de eksterne samarbejdspartnere.

Nedenfor vises de realiserede omkostningsprocenter for 2020, som samtidig er budgetteret for 2021.

Årlige omkostninger i ÅOP og ÅOK

Som medlem får du oplyst de forventede årlige omkostninger i procent og i kroner i årsbreve fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og ved at logge på din LD-konto. ÅOP og ÅOK bliver beregnet individuelt for hvert medlem og bestemmes bl.a. af placeringen i puljer.

Omkostningsprocent for hver enkelt pulje

Nedenstående omkostningsprocenter vedrører de omkostninger, som hver enkelt pulje bærer. Omkostningerne er fratrukket i puljernes afkast.

Pulje Omkostningsprocent
LDs store pulje
LD Vælger 0,43 %
Interne puljer
LD Danske Aktier 0,27 %
LD Globale Aktier 0,40 %
LD Miljø og Klima 0,48 %
LD Korte Obligationer 0,20 %
LD Mixed Obligationer 0,35 %
Eksterne puljer
Bank Invest Vælger 1,23 %
Danske Invest Vælger 1,40 %
Jyske Invest Vælger 0,76 %
Nordea Invest Obligationer 0,55 %