Skatterabat

Alle medlemmer har mulighed for at få en skatterabat i takt med, at de fylder 60 år eller får ret til udbetaling af andre årsager end alder.

Siden 2015 har du som medlem haft mulighed for at få en skatterabat på den afgift, du skal betale til staten ved udbetaling af din LD-opsparing.

Læs mere om skatterabatten, hvis du er:

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler informerer hvert enkelt medlem om, hvornår de kan få skatterabatten, og du behøver ikke at få din opsparing udbetalt for at få rabatten.