Folkepension og efterløn

Når du vælger at få udbetalt din LD-opsparing har det ikke betydning for din folkepension, men det kan have betydning for din efterløn.

Folkepension

Din opsparing giver ingen modregning i hverken folkepension eller ældrecheck. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. LD-opsparingen modregnes hverken i folkepensionens grundbeløb eller pensionstillægget, og det gælder, uanset hvornår du får opsparingen udbetalt.

Udbetalinger fra livsvarige pensionsordninger eller fra ratepensioner kan derimod give modregning i folkepension og ældrecheck.

Efterløn og modregning

Der gælder forskellige regler for modregning i efterlønnen afhængigt af, hvornår du er født, og om du går på efterløn inden for to år fra dit efterlønsbevis blev udstedt, eller om du venter til efter to år.

Regler for modregning
 • Hvis du er født før 1956

  Din LD-opsparing alene vil sjældent medføre modregning i efterlønnen, for det er opsparingen ikke stor nok til. Men din LD-opsparing indgår sammen med dine øvrige pensioner, og dine samlede pensioner kan medføre en nedsættelse af efterlønnen, indenfor de to første år fra efterlønsbeviset blev udstedt.

  Hvis du går på efterløn, efter to år fra efterlønsbevisets blev udstedt, og du har arbejdet mindst 3.120 timer (fuldtidsforsikret), vil din LD-opsparing ikke medføre modregning i efterlønnen.

 • Hvis du er født i 1956 eller senere

  Du er omfattet af regler, der betyder, at dine pensioner vil medføre en nedsættelse af efterlønnen, uanset hvornår du går på efterløn. Din opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler indgår i modregningsgrundlaget på lige fod med andre pensioner.

Efterlønsindberetning

Du kan her læse mere om, når du går på efterløn, og din LD-opsparing skal indberettes.

Efterløn og indberetning
 • Indberetning af LD-opsparingen

  Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal ligesom pengeinstitutter og pensionsselskaber indberette pensionsoplysninger til Skat. Værdien af din LD-opsparing skal derfor indberettes til Skat et halvt år før, du når efterlønsalderen.

  Så selvom du hæver din LD-opsparing, før du går på efterløn, vil den alligevel blive medregnet i modregningsgrundlaget.

 • Når du har en LD-opsparing indberettes

  Bruttobeløbet - dvs. beløbet på din konto inklusive afgift til staten - på indberetningstidspunktet.

  Har du fået din LD-opsparing udbetalt, skal vi indberette bruttobeløbet, der stod på din konto, da den blev udbetalt.

 • Når du har en LD-aldersopsparing indberettes

  Hvis du har en LD-aldersopsparing, hvor afgiften er betalt, skal LD beregne og indberette en værdi af din opsparing, der svarer til den værdi, opsparingen ville have haft. hvis afgiften ikke var betalt på indberetningstidspunktet.

  Har du fået din LD-aldersopsparing udbetalt skal LD beregne og indberette et beløb, der svarer til den værdi, din opsparing ville have haft på udbetalingstidspunktet, hvis afgiften ikke var betalt.