Udbetaling ved dødsfald

LD-opsparingen vil ved dødsfald altid tilfalde boet efter den afdøde.

Når et medlem af Lønmodtagernes Dyrtidsmidler dør, tilfalder LD-opsparingen altid boet. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler får automatisk besked om dødsfald fra cpr-registeret, hvis medlemmet havde en dansk folkeregisteradresse.

Udbetaling til boet

Det afdøde medlems opsparing bliver udbetalt til afdødes NemKonto ca. to uger efter, at vi har fået oplysning om dødsfaldet fra cpr-registeret. I forbindelse med udbetalingen sender vi automatisk brev til boet og til skifteretten om, at udbetalingen har fundet sted.

Såfremt medlemmet ikke havde en NemKonto, tager vi kontakt til skifteretten for at få navn, adresse og kontonummer på den person, som skifteretten har udpeget som kontaktperson eller bobestyrer.

Når Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har modtaget svar fra skifteretten med de nødvendige oplysninger, bliver afdøde medlems opsparing udbetalt til bobestyrerens konto.

Hvad skal de efterladte gøre?

Som pårørende behøver du ikke selv at gøre noget for at få udbetalt LD-opsparingen. Når Lønmodtagernes Dyrtidsmidler har modtaget meddelelsen fra cpr-registeret, bliver LD-opsparingen forsøgt udbetalt til afdødes NemKonto.

Hvis medlemmet havde bopæl i udlandet

Hvis du er pårørende til et medlem, der var bosiddende i udlandet, er det vigtigt, at du kontakter Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, da vi ikke altid automatisk får besked om dødsfald uden for Danmark.

LD-opsparingen vil ved dødsfald altid tilfalde boet efter den afdøde. Lønmodtagernes Dyrtidsmidler kan ikke udbetale til en arving uden at have dokumentation for, at udbetalingen sker efter reglerne for bobehandlingen.