Indeksering

Hvis du som arbejdsgiver vælger at beholde dine medarbejderes optjente feriemidler i virksomheden, skal du betale en årlig indeksering svarende til lønudviklingen til Lønmodtagernes Feriemidler.

Som arbejdsgiver kan du vælge at indbetale dine medarbejderes optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, eller du kan beholde feriemidlerne i virksomheden. De midler, der indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, bliver investeret af fonden, og de midler, der bliver stående i virksomhederne, skal indekseres. 

Den seneste indekseringssats er fastsat til 3,5 % årligt og gælder fra 1. juni 2022 til og med 31. maj 2023. Den næste indekseringssats vil blive fastsat senest 31. maj 2024 og gælde fra 1. juni 2023 til og med 31. maj 2024.

En årlig indeksering

Hvis du som arbejdsgiver vælger at beholde medarbejdernes opsparede feriemidler i virksomheden, skal du betale en årlig indeksering svarende til lønudviklingen til Lønmodtagernes Feriemidler. Én gang årligt vil du få en meddelelse om, hvilken indeksering der gælder for de feriemidler, der endnu ikke er indbetalt til fonden.

Sådan indekseres feriemidlerne

Indekseringen af de feriemidler, der er placeret i virksomhederne, starter, når optjeningsperioden af de opsparede feriemidler er afsluttet – det vil sige fra den 1. september 2020. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned, hvor feriemidlerne ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler.

Satsen fastsættes en gang årligt, og indekseringen tilskrives det beløb, som arbejdsgiveren senere skal indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler. Fra starten af juni kan man i selvbetjeningsløsningen på virk.dk se, hvor meget indekseringen udgør for de feriemidler, der stadig står i virksomheden.

Hvis I frivilligt har indbetalt feriemidler i perioden frem til 31. maj i indeværende år, så vil virksomheden i juli måned få en opkrævning, som omfatter en forholdsmæssig indeksering på de indbetalte feriemidler. I kan på virk.dk få detaljerede oplysninger om, hvad indekseringen udgør i jeres tilfælde.

Feriemidler, der bliver indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler i løbet af året, indekseres pr. påbegyndt måned, de har været placeret i virksomheden før indbetaling. Du skal derfor som arbejdsgiver være opmærksom på, at indbetaler du frivilligt feriemidler i løbet af året, bliver du efterfølgende opkrævet en indeksering, som dækker perioden pr. påbegyndt måned efter den 31. maj, hvor den seneste årlige indekseringssats blev fastsat.

Forrentning af lønmodtagernes penge

Det har ikke betydning for den enkelte lønmodtager, hvad ens arbejdsgiver vælger at gøre. Alle lønmodtagere får samme procentvise tilskrivning på deres opsparing. For lønmodtagerne reguleres opsparingen med det resultat, LD Fonde skaber for Lønmodtagernes Feriemidler. Resultatet består af både indekseringen af midlerne hos arbejdsgiverne og afkastet af de indbetalte feriemidler, som LD Fonde investerer. Indekseringen har i fondens resultat karakter af en renteindtægt, som løbende indgår i regnskabet.

Afkastet af investeringerne beskattes med PAL-skat ligesom i andre pensionsfonde, mens forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne ikke beskattes.