Indeksering

Hvis du som arbejdsgiver vælger at beholde dine medarbejderes optjente feriemidler i virksomheden, skal du betale en årlig indeksering svarende til lønudviklingen til Lønmodtagernes Feriemidler.

Som arbejdsgiver kan du vælge at indbetale dine medarbejderes optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, eller du kan beholde feriemidlerne i virksomheden. De midler, der indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, bliver investeret af fonden, og de midler, der bliver stående i virksomhederne, skal indekseres. 

Den seneste indekseringssats er fastsat til 1,5 % årligt og gælder fra 1. september 2020 til og med 31. maj 2021. Den næste indekseringssats vil blive fastsat senest 31. maj 2022 og gælde fra 1. juni 2021 til og med 31. maj 2022.

En årlig indeksering

Hvis du som arbejdsgiver vælger at beholde medarbejdernes opsparede feriemidler i virksomheden, skal du betale en årlig indeksering svarende til lønudviklingen til Lønmodtagernes Feriemidler. Én gang årligt vil du få en meddelelse om, hvilken indeksering der gælder for de feriemidler, der endnu ikke er indbetalt til fonden.

Sådan indekseres feriemidlerne

Indekseringen af de feriemidler, der er placeret i virksomhederne, starter, når optjeningsperioden af de opsparede feriemidler er afsluttet – det vil sige fra den 1. september 2020. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned, hvor feriemidlerne ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler.

Den sats, feriemidlerne indekseres efter, fastsættes første gang senest den 31. maj 2021 og gælder for feriemidler, arbejdsgiver har stående i virksomheden i perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021. Efterfølgende bliver satsen fastsat en gang årligt. Inden udgangen af juli hvert år beregnes indekseringen af de feriemidler, der er placeret i virksomhederne i perioden 1. juni året før til 31. maj det indeværende år. Indekseringen tilskrives det samlede beløb, som arbejdsgiveren senere skal indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler, og vil fremgå af virk.dk

Feriemidler, der bliver indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler i løbet af året, indekseres pr. påbegyndt måned, de har været placeret i virksomheden før indbetaling. Du skal derfor som arbejdsgiver være opmærksom på, at indbetaler du frivilligt feriemidler i løbet af året, bliver du efterfølgende opkrævet en indeksering, som dækker perioden pr. påbegyndt måned efter den 31. maj, hvor den seneste årlige indekseringssats blev fastsat.

Forrentning af lønmodtagernes penge

Det har ikke betydning for den enkelte lønmodtager, hvad ens arbejdsgiver vælger at gøre. Alle lønmodtagere får samme procentvise tilskrivning på deres opsparing. For lønmodtagerne reguleres opsparingen med det resultat, LD Fonde skaber for Lønmodtagernes Feriemidler. Resultatet består af både indekseringen af midlerne hos arbejdsgiverne og afkastet af de indbetalte feriemidler, som LD Fonde investerer. Indekseringen har i fondens resultat karakter af en renteindtægt, som løbende indgår i regnskabet.

Afkastet af investeringerne beskattes med PAL-skat ligesom i andre pensionsfonde, mens forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne ikke beskattes.