Om afkast

Din opsparing bliver investeret ud fra et mål om at opretholde værdien samt at skabe det størst mulige afkast, så din opsparing udvikler sig bedst muligt.

Dit afkast bliver fastsat én gang om måneden. Ved udbetaling er det derfor tidspunktet for opgørelse af din opsparing, der er afgørende for, hvilken periode du får afkast for. Afkastet for maj måned bliver fx først tilskrevet din opsparing den 3. bankdag i juni måned.

Dit afkast er afhængigt af markedsudviklingen og kan derfor ved opgørelsen i den enkelte måned være både negativt og positivt.

Alle får samme afkast i procent. Der er ikke mulighed for selv at styre investeringerne i form af puljevalg eller lignende.

Hvor kommer dit afkast fra?

Dit afkast består både af LD Fondes investeringsafkast på de feriemidler, arbejdsgiverne har indbetalt til fonden, og en renteindtægt på de feriemidler, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Det bliver til fondens resultat, som du får din andel af.

En stor del af feriemidlerne står stadig hos arbejdsgiverne, og det er en sikker placering. Arbejdsgiverne betaler en indeksering svarende til den generelle lønudvikling for at beholde midlerne i virksomhederne, og denne indeksering bidrager positivt til dit afkast. Øvrige feriemidler er indbetalt til fonden enten fra FerieKonto og feriekasser eller direkte fra arbejdsgiverne. LD Fonde har afregnet en del af midlerne som afdrag på det statslån, som finansierede de førtidige udbetalinger af feriemidlerne. Og en del af indbetalingerne er blevet investeret, og har bidraget positivt til det aktuelle afkast.

LD Fonde betaler almindelig pensionsafkastskat af investeringsafkastet, men den del, der kommer fra renteindtægten fra arbejdsgiverne er skattefrit. Det vil sige, at der ikke skal betales pensionsafkastskat af denne del. Det oplyste afkast er et nettoafkast efter omkostninger og pensionsafkastskat. Omkostningerne er opdelt således, at investeringsomkostningerne fratrækkes afkastet, hvorimod administrationsomkostningerne betales af arbejdsgiverne.

Det betyder ikke noget for dig, om din arbejdsgiver vælger at betale feriemidlerne til os eller beholde dem i virksomheden. Alle opsparinger udvikler sig ens på baggrund af resultatet af både investeringsafkast og renteindtægt.