Skat og modregning

Feriepenge hos Lønmodtagernes Feriemidler er det samme som en pensionssum. Der gælder dog særligt lempelige regler for modregning i offentlige ydelser samt beskatning af afkast.

Resultatet består af afkastet på fondens investeringer samt en renteindtægt på de feriepenge, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne. Forrentningen af midlerne hos arbejdsgiverne følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. De feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne, er derudover garanterede - også i konkurssituationer.

Afkastet af investeringerne beskattes med årlig pensionsafkastskat ligesom i andre pensionsfonde, mens renteindtægten af feriemidlerne hos arbejdsgiverne ikke beskattes. Det årlige afkast er lempeligere beskattet end afkast på frie midler, der spares op på en bankkonto.

Vi afregner pensionsafkastskatten til staten, inden du får reguleret din feriemiddelkonto.

Når du har dine feriemidler stående hos Lønmodtagernes Feriemidler, har du i de fleste tilfælde udskudt indkomstskatten til den dag, hvor pensionssummen udbetales. Men har du allerede betalt skat af feriemidlerne før de blev indefrosset, skal du ikke betale indkomstskat ved udbetaling.

Modregning i offentlige ydelser

Din opsparing kan udbetales, når du forlader det danske arbejdsmarked - eller senere, hvis du vælger at lade din opsparing stå. Typisk, når du får udbetalt pensionsmidler, kan midlerne blive modregnet i dit folkepensionstillæg. Det er ikke tilfældet ved udbetalingen af din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler eller ved udbetaling af andre sumudbetalinger. Du skal dog være opmærksom på, at både dine feriemidler og andre sumudbetalinger kan blive modregnet i forhold til andre offentlige ydelser, du modtager.

Har du forladt arbejdsmarkedet for at gå på førtidspension, bliver udbetalingen af din opsparede feriemidler ikke modregnet i din førtidspension.

Der er særlige regler for modregning, hvis du vælger at gå på efterløn. Din opsparing hos Lønmodtagernes feriemidler vil ikke påvirke beregningen af din efterlønssats, modsat andre pensionsordninger. Derimod vil dine feriemidler blive modregnet, hvis du vælger at få dem udbetalt, mens du er på efterløn. Vælger du at vente med at få feriemidlerne udbetalt, til efter du har været på efterløn, vil der ikke ske nogen modregning.

Når først du har valgt at få dine opsparede feriemidler udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler er det ikke muligt at skelne de udbetalte feriemidler fra andre midler i din formueopgørelse. Du vil derfor blive modregnet i formueafhængige offentlige ydelser, hvis dine udbetalte feriemidler indgår i din formue.