Investeringspuljen Maj Invest Kontra lukkes

Nyhed 20. december 2018 Lønmodtagernes Dyrtidsmidler
I april 2019 lukker puljen Maj Invest Kontra. Puljevælgere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal derfor vælge andre puljer

Det har i mange år været muligt at placere LD-opsparingen i investeringspuljer efter eget valg, hvilket knap 12 pct. af LDs medlemmer benytter sig af. Valgmulighederne består af 10 puljer foruden LD Vælger, som er LDs største investeringspulje. Eksterne investeringsforeninger står bag 5 af puljerne, og investeringsforeningen Maj Invest står bag puljen Maj Invest Kontra, som det nu er besluttet at lukke.

Lukningen sker i april 2019, og frem til det tidspunkt kan medlemmerne fortsat have en del af opsparingen placeret i puljen. Hvis medlemmerne lader noget af opsparingen stå i puljen helt frem til den 30. april 2019, sørger LD for at pengene bliver flyttet over i LD Vælger. Der bliver ikke åbnet en ny pulje til erstatning for Maj Invest Kontra.

For dig som LD-medlem betyder det:

  • Du kan fortsætte med puljevalg som hidtil. Du behøver ikke at ændre noget nu pga. lukningen af Maj Invest Kontra.
  • Du kan stadig vælge at flytte mere af din opsparing over i Maj Invest Kontra. Puljevalgsreglerne gælder som hidtil.
  • Du kan helt frem til den 25. april 2019 selv vælge, hvor det beløb, du har stående i Maj Invest Kontra, skal flyttes hen. Det gør du ved at gennemføre et puljevalg, hvor du fordeler beløbet i øvrige puljer.
  • Hvis du ikke inden den 25. april 2019 har foretaget et puljevalg, hvor du flytter pengene fra Maj Invest Kontra over i en anden pulje, så gør vi det for dig. Det sker den 30. april 2019, hvor vi tømmer Maj Invest Kontra og placerer beløbene i LD Vælger.

Hvorfor lukker Maj Invest Kontra?

Tanken bag Maj Invest Kontra er, at puljen skal give beskyttelse mod tab i perioder, hvor der er uro på finansmarkederne. Det har puljen også gjort, men samtidig har puljens afkast i perioder med positiv stemning på markederne ikke været så gode. Det har betydet, at medlemmerne ofte har fået en bedre beskyttelse ved at vælge andre kombinationer af puljer. Det kunne f.eks. være obligationspuljer, LD Vælger eller andre blandende puljer med både aktier og obligationer. Gode resultater med Maj Invest Kontra forudsætter, at der gennemføres flere puljevalg gennem et år, og at man er god til at vælge de rigtige tidspunkter til at investere og trække penge ud af puljen. Men langt de fleste medlemmer foretager højst ét puljevalg på et år. Faktisk fastholder de fleste deres puljeplaceringer gennem flere år.

Medlemmer fravælger Kontra

Maj Invest Kontra var en gang en af de store puljer med mange medlemmer, men gennem de seneste år har flere trukket beløb ud af puljen for at placere dem i andre puljer. Puljen har aktuelt ca. 6.200 medlemmer og en formue på 105 mio. kr. (tal fra den 19. december 2018). Det svarer til 1 pct. af medlemmerne og 0,3 pct. af formuen.