LD bliver til LD Fonde

Med den nye ferielov og oprettelsen af den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, vil LD fremover forvalte to særskilte fonde. LD skifter derfor navn til LD Fonde.

I forbindelse med den kommende ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, er det besluttet, at de feriemidler, lønmodtagerne optjener i overgangsåret til den nye lov, skal forvaltes i en fond, som LD får det overordnede ansvar for. Fondens officielle navn er Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. I daglig tale, Lønmodtagernes Feriemidler.

Med den nye fond vil LD i fremtiden forvalte to særskilte fonde, henholdsvis Lønmodtagernes Feriemidler og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. I den forbindelse skifter LD navn til LD Fonde, som samtidig får nyt, opdateret logo.

Imødekommer både lønmodtagere og arbejdsgivere

Den nye fond imødekommer både lønmodtagere og arbejdsgivere: Den skal sikre lønmodtagernes feriemidler og samtidig gøre det muligt for arbejdsgiverne at beholde midlerne, så længe der er behov for dette - dog senest indtil lønmodtagerens pensionsalder.

Begge fonde under LD Fonde tilstræber at få midlerne til at vokse mest muligt og dermed skabe en supplerende opsparing, som kan udbetales når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Direktør i LD Fonde, Dorrit Vanglo, udtaler:

”Med Lønmodtagernes Feriemidler får vi nu ansvaret for en ny fond, pudsigt nok, næsten nøjagtig fyrre år efter LDs start. Lønmodtagernes Feriemidler minder meget om det, vi kender og arbejder med i forvejen, så vi ser frem til at fortsætte de solide resultater, nu med to fonde i porteføljen.”

Om Lønmodtagernes Feriemidler

  • Til at forvalte og administrere de feriemidler, lønmodtagerne optjener i overgangsåret til den nye ferielov, er det vedtaget at oprette fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Administrationen varetages med bistand fra ATP, men det overordnede ansvar ligger hos LD.
  • Lønmodtagernes Feriemidler forventes at have en balance på 100 mia. kr.

Om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond forvalter på vegne af 600.000 medlemmer en formue på 39 mia. kr.  For en lønmodtager, der var fuldtidsansat i perioden fra 1977-79, blev der indbetalt et beløb på godt 4.000 kr. Dette beløb er nu vokset til over 145.000 kr. (efter afgift, 92.000 kr.).
  • Pengene udbetales som en engangssum, når medlemmet ønsker det, forudsat at medlemmet er fyldt 60 år eller af andre grunde er udbetalingsberettiget.

Om LD og LD Fonde

  • LD har forvaltet midlerne i Lønmodtagernes Dyrtidsfond siden 1980.
  • Her, ca. 40 år senere får LD ansvaret for en ny fond med en formue på 100 mia. kr. Også denne gang er opgaven at sikre lønmodtagernes midler med de betydelige investeringsfordele, der ligger i at forvalte en fællesformue.

Om den nye ferielov

  • Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, har man som lønmodtager optjent ferie efter både de gamle og de nye regler og vil derfor i princippet have ret til dobbelte ferierettigheder på et enkelt år. Da det ikke er hensigtsmæssigt for arbejdskraftudbud, samfundsøkonomi eller arbejdsgivernes likviditet, er det besluttet at lade Lønmodtagernes Feriemidler forvalte de feriemidler, der er optjent efter de gamle regler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indtil de kan udbetales – typisk ved folkepensionsalderen

Læs alle LDs nyheder om Lønmodtagernes Feriemidler

Læs mere om Lønmodtagernes Feriemidler