De flotte afkast fortsætter i 2019

Positive afkast i alle LD Fondes puljer trods faldende renter og en generel afmatning på markedet.

Afkastet for LD Vælger ligger den 22. oktober på 6,5 pct. (år-til dato). Siden april har der været en del udsving på aktiemarkederne, men det globale aktiemarked har givet et højt positivt afkast. Det har især været drevet af vækst- og kvalitetsaktier. På sektorniveau er det it- og teknologiselskaber, som har påvirket afkastet positivt. Kreditmarkederne har i det store hele fulgt udviklingen på aktiemarkederne i 2019, og kreditspænd er generelt indsnævret frem til midten af april. I perioden efter april har kreditspænd bevæget sig op og ned i takt med, at aktiemarkederne har gjort det samme. Også LD Fondes øvrige puljer har genereret positive afkast.

Afmatning i USA

2019 har været præget af, at de store økonomier har befundet sig sent i opsvingscyklussen. Bekymringer om recession i USA og især i Europa har været stigende. Den amerikanske økonomi har befundet sig i et historisk langt opsving. Økonomierne i eurozonen er aldrig kommet op i samme gear som den amerikanske økonomi, og det er tydeligt, at økonomierne i eurozonen fortsat kæmper med strukturelle udfordringer, som fører til lav inflation og lav BNP-vækst.

Den amerikanske præsident har varslet og indført toldsatser på importvarer og serviceydelser fra Kina. Disse udmeldinger har påvirket finansmarkederne og er begyndt at ramme indtjeningsforventninger på globalt plan. Ledende indikatorer for produktions- og fremstillingssektorerne har været faldende gennem 2019, og ordreindgangen har også været vigende. Det skyldes formentlig handelskrigen mellem USA og Kina, hvor usikkerhed skaber tilbageholdenhed i virksomhederne.

Rekordhøj beskæftigelse i USA understøtter lønudviklingen og privatforbruget. Derudover viser forbrugertilliden, at de amerikanske forbrugere ikke er påvirket af uroen på finansmarkederne i samme grad, som virksomhederne er. Der holdes derfor et skarpt øje med, om beskæftigelsen og privatforbruget i USA begynder at vise svaghedstegn. Der har således senest været en mindre tilbagegang i beskæftigelsesvæksten, og forbrugertilliden har også vist tegn på afmatning.

Faldende renter

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har sænket den ledende rentesats to gange i 2019 med 0,25 procentpoint. Målsætningen for den ledende rente er nu på 1,75-2,0 pct. ECB iværksatte i sommer et nyt program for opkøb af obligationer og vil fra november 2019 opkøbe EUR 20 mia. obligationer om måneden. Den korte rente blev desuden sænket med yderligere 0,10 pct. til -0,50 pct. ECB’s direktør, Mario Draghi, har været stærk fortaler for det nye opkøbsprogram. Men i centralbankens styrekomité synes der at være uenighed om effekten af et nyt opkøbsprogram. Marginaleffekten vurderes at blive mindre og mindre, og samtidig har pengepolitikken store omkostninger for den europæiske banksektor.

Renterne er derfor faldet kraftigt det sidste halve år. I september kunne 10-årige tyske renter handles til en effektiv rente på -0,75 pct. Siden da er renter i euroområdet steget lidt igen. I øjeblikket handles tyske 10-årige statsobligationer til en rente på -0,60 pct. De lave renter har også haft en afsmittende effekt herhjemme, hvor konverteringsbølgen blandt danske realkreditlåntagere har været høj. Den 31. juli 2019 var der opsagt realkreditlån for i alt 178 mia. kroner, hvilket er historisk højt.

Emerging markets har været præget af politiske begivenheder. Især kan nævnes demonstrationer i Hongkong og et øget konfliktniveau i mellemøsten, Iran og Saudi-Arabien samt en tyrkisk offensiv mod kurdiske styrker i Syrien. Det argentinske aktieindeks faldt således med næsten 50 pct. i august efter valget af en ny præsident.

Usikker fremtid

LD Fonde følger en række indikatorer for økonomisk vækst. Generelt er signalerne nedslående, og derfor forventes også en afmatning i den globale vækst. Der er dog også faktorer, der peger i modsat retning. Lykkes det USA og Kina at nå til enighed om en deeskalering af handelskonflikten, vil det være positivt for global vækst.